UWAGA !!! Ważna informacja w sprawie Programu DOBRY START (300+)

Od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” (300+) będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja i obsługa świadczeń przyznanych na podstawie programu od 1 lipca 2021 r. , w tym w szczególności: składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń, a także wnoszenie innych pism w sprawie świadczeń; doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń – odbywają się wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wszelkie pytania w sprawie świadczenia Dobry Start (300+) należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 22 560 16 00

Źródło:

UWAGA !!! Ważna inhttps://www.gops.gdow.pl/index.php/2021/06/29/uwaga-wazna-informacja-w-sprawie-programu-dobry-start-300/formacja w sprawie Programu DOBRY START (300+) – GOPS GDÓW (gdow.pl)

 

 

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content