Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych!

Urząd Marszałkowski ostrzega osoby, które planują wymianę kotłów. W Małopolsce działają firmy, które oferując odpłatne usługi audytorów energetycznych odwiedzają mieszkańców regionu. Koszt takiej „usługi” to ok. 150 zł.

Audyty energetyczne budynków będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, tj. będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.  Jak wyjaśnia UM,  w okresie trwałości projektu, który wynosi  5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani, więc jakiekolwiek modyfikacje pieców, będą powodowały konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Zarówno Urząd Marszałkowski jak i eko-doradca z gminy przestrzegają przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia ww. audytu i ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu.

Warto wiedzieć,że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które, przystąpiły do programu. Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

W razie jakichkolwiek pytań można zgłaszać się do eko-doradcy w urzędzie gminy, w Gdowie- do Pana Piotra Zawały (tel.570 499 988 w godzinach pracy Urzędu)

źródło: Urząd Marszałkowski (zobacz)

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content