Uroczystości Bożego Ciała

Już jutro we wszystkich Kościołach katolickich obchodzić będziemy uroczystość liturgiczną ku czci Najświętszego Sakramentu, a więc Boże Ciało. Boże Ciało jest świętem ruchomym, które wypada zawsze 60 dni po Wielkanocy i obchodzimy je w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. Najwcześniej może przypaść 21 maja, najpóźniej 24 czerwca. W tym roku wypada 26 maja.

Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Pod jej wpływem bp Robert z Thourotte ustanowił w 1246 r. taką uroczystość dla diecezji Liège. W 1252 r. została ona rozszerzona na Niemcy. Katolicy wierzą, że w 1263 miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła krwawić. Korporał przechowywany w katedrze w pobliskim Orvieto jest uznawany za ten, na który wówczas spadły krople krwi. W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił tę uroczystość dla całego Kościoła. Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym uroczystość nie została ustanowiona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach (1317) i wprowadził do kalendarza liturgicznego Święto Najświętszego Ciała Chrystusa (stąd potoczna nazwa Boże Ciało).

W 1849 roku papież Pius IX ustanowił Święto Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa (Festum Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi), które było obchodzone najpierw w pierwszą niedzielę lipca, a od 1933 – 1 lipca.

W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. Obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. W naszym kraju uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Święto Bożego Ciała obchodzą również niektóre kościoły starokatolickie: Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Katolicki Mariawitów i Kościół Starokatolicki w RP; oraz niektóre kościoły Wspólnoty Anglikańskiej (np. Kościół Anglii) jako Święto Dziękczynienia za Ustanowienie Komunii Świętej. Pod nazwą Corpus Christi (Boże Ciało) święto to obchodzą także wspólnoty prawosławne rytu zachodniego.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (Boże Ciało).

Parafia Jaroszówka

W Kościele w Jaroszówce Msze św. tylko przed południem: o 8.00 i o 11.00. (nie będzie Mszy św.popołudniowej). Po Mszy św. o godz. 8.00 odbędzie się tradycyjna procesja do czterech ołtarzy.

Ołtarze będą:

 • pierwszy koło rodziny Musiałów – przez parafian z Jaroszówki
 • drugiego, koło kapliczki obok rodz. Pilchów – przez parafian z Wieńca
 • trzeciego, koło domu Pana Sołtysa – przez parafian z Klęczany
 • czwartego, koło Jamki – przez parafian z Kobylca.

Parafia Niegowić

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Boże Ciało w Niegowici. Centralna msza św. o godzinie 9.00 będzie odprawiona w Nieznanowicach przy remizie i po niej ruszy procesja ulicami Nieznanowic.

Ołtarze będą:

 • pierwszy u państwa Giezów
 • drugi u państwa Mikułów
 • trzeci u państwa Jaroszów
 • czwarty u państwa Turakiewiczów

Parafia Gdów

Parafialna procesja Bożego Ciała wyruszy po mszy św. o godz. 9.30

na Rynek. Ołtarze przygotowane będą :

 • pierwszego przy kościele – przez parafian z Gdowa ulicy Myślenickiej;
 • drugiego u Łukasza Surowiec – parafian z Zagórzan i Zalesian;
 • trzeciego na rynku – przez parafian z Podolan;
 • czwartego przy kościele – przez parafian ze Stryszowej.

źródło: https://pl.wikipedia.org/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content