Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Marszowicach

W piątek, 6 kwietnia, oficjalnie otwarto salę gimnastyczną w Marszowicach. W nowej części szkoły spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, duchowni zaprzyjaźnieni ze szkołą, dyrektorzy szkół z ternu gminy, architekci i wykonawcy sali, rodzice, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele lokalnej społeczności oraz uczniowie i pracownicy placówki w Marszowicach. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przyjaciela szkoły Druha Władysława Zawiślaka, który mocno związany jest z Marszowicami poprzez działających tu harcerzy.

Dyrektor, Grzegorz Dziedzic, po przywitaniu wszystkich gości opowiedział w skrócie o etapach powstawania sali, przybliżył historię szkoły oraz wyraził zadowolenie, że inwestycja ta pozwoli na pracę i naukę dzieci w systemie jednej zmiany. Wójt Gminy Zbigniew Wojas dziękował radnym, wykonawcom sali, rodzicom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w sprawy związane z rozbudową szkoły. Także swoje gratulacje i życzenia złożyli wicemarszałek Województwa Wojciech Kozak i Druh Władysław Zawiślak. Ksiądz Dziekan Paweł Sukiennik poświęcił nową salę gimnastyczną, wraz z dobudowanymi salami lekcyjnymi i szatniami. Od mieszkańców wsi uczniowie otrzymali dwa komplety strojów sportowych, w których będą reprezentować szkołę na różnych zawodach. Po części oficjalnej uczniowie z Marszowic oraz zaproszona grupa Wielicko-Gdowskiej Szkoły Prime zaprezentowali część artystyczną o tematyce sportowej.

Na zakończenia spotkania wszyscy goście mogli zwiedzić całą dobudowaną część szkoły.

Z kart historii…

 111 lat temu powstała szkoła Podstawowa w Marszowicach. W między czasie zmieniało się miejsce, gdzie młodzi mieszkańcy Marszowic pobierali naukę. Najpierw były to izby wynajmowane w domu prywatnym. Później, jeszcze w czasie zaborów w latach 1910-1911 powstał budynek szkolny, w którym uczniowie nuczyli się do 1973 roku.  Wtedy to oddano do użytku nowy obiekt. Wzniesiony został on w latach 1970-1973 w czynie społecznym systemem gospodarczym przez mieszkańców Marszowic… 

O nowej części szkoły..

Sala gimnastyczna o wymiarach areny sportowej 20×11 metrów, ma boiska do siatkówki, mini koszykówki, mini piłki ręcznej oraz urządzenia gimnastyczne. W nowopowstałym łączniku na parterze znajduje się zaplecze sanitarno-szatniowe dla potrzeb uczniów i osób niepełnosprawnych, pokój nauczyciela wychowania fizycznego, magazyn sprzętu sportowego oraz szatnia ogólna dla uczniów szkoły. Na I piętrze łącznika znajdują się 3 sale lekcyjne.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content