Uroczyste obchody Święta Niepodległości w placówkach oświatowych

Uczniowie każdej ze szkół z terenu naszej gminy w sposób uroczysty uczcili 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Od początku roku zorganizowano wiele wydarzeń, które miały przybliżyć dzieciom i młodzieży historię sprzed 100 lat, pielęgnować pamięć o tych, którzy walczyli o wolną Polskę, przypomnieć czym jest patriotyzm. Zorganizowano wiele konkursów, wystaw, wycieczek oraz apeli.

Zapraszamy na przegląd tych wyjątkowych wydarzeń.

Szkoła Podstawowa w Bilczycach

W ramach  obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi  w Bilczycach zostały podjęte m.in następujące działania:

 • wycieczka do obozu w Płaszowie,
 • Uczniowie odwiedzili Cmentarz w Gdowie – prelekcja dotycząca historii Kopca,
 • „ Żywa lekcja historii’’ – spotkanie z panem Adamem Pisarskim,
 • Uczniowie brali udział w uroczystości z okazji Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,
 • Poczet sztandarowy reprezentował placówkę podczas uroczystości przy Kopcu Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie,
 • Udział uczniów w Dyktandzie niepodległościowym „ Po polsku o historii”,
 • Szkolny konkurs recytatorski poezji patriotycznej ( kl. 0- III, IV – VIII),
 • Wychowawcy w ramach pracy wychowawczej podczas godzin wychowawczych  przybliżyli uczniom postaci wybitnych Polaków – twórców Niepodległej 1918 roku,
 • Na godzinach wychowawczych uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowali kotyliony w barwach narodowych,
 • Tworzenie przez uczniów wspólnej flagi – poprzez obicie dłoni,
 • Uczniowie stworzyli wspólnie „ mapę myśli” – Jestem patriotą, kocham Polskę cały sercem, więc …..
 • Zasadzenie przez uczniów przed budynkiem szkoły drzewka upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • W klasach przygotowano gazetki tematyczne,
 • Członkowie SKS uczcili 100 rocznicę odzyskania niepodległości wspólnym zdjęciem w barwach narodowych,
 • Szkoła zgłosiła swój udział w organizowanym przez MEN  projekcie wspólnego śpiewania hymnu państwowego  – Rekord dla Niepodległej – (9 listopada 2018),
 • Przygotowanie uroczystego apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  ( min.  turniej wiedzy o Polsce , wspólne śpiewanie pieśni z okresu I wojny światowej   i innych pieśni patriotycznych).

Szkoła Podstawowa w Gdowie

Działania dotyczące obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości:

Wszyscy uczniowie klas IV-VII wykonali prace plastyczne pod hasłem: Piękna Niepodległa. Najciekawsze z nich zostały wyeksponowane na gazetkach szkolnych na korytarzach szkoły (w obu budynkach szkoły).

Ponadto, w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie wzięli udział w dwóch konkursach plastycznych: o zasięgu gminnym – Polskie drogi do wolności oraz ogólnopolskim – Orzeł Biały – Nasza Duma.  Zorganizowano także konkurs fotograficzny dla klas IV-VII oraz klas 3 gim., który miał na celu ukazanie piękna Ojczyzny Dużej i Małej. Najpiękniejsze zdjęcia zostały wyeksponowane w budynku byłego Gimnazjum, a nagrody i dyplomy za najciekawsze zdjęcia zostały wręczone podczas uroczystej Akademii poświęconej tej rocznicy.

Przed dniem Wszystkich Świętych uczniowie wykonali prace porządkowe: uczniowie klas VII – na mogiłach żołnierskich i Kopcu Powstańców Krakowskich, a uczniowie  klas V – otoczenie pomnika Bartosza Głowackiego. W ramach roku jubileuszowego klasy  IV odbyły  wycieczkę edukacyjną po Gminie Gdów szlakiem znaczących miejsc pamięci i postaci historycznych związanych z naszą gminą.

Klasy 0a i Ic realizują międzynarodowy projekt Piękna Nasza Polska Cała, do którego włączyli się uczniowie klas IV pisząc sprawozdania po odbytych wycieczkach po terenie gminy Gdów, uczestnicy konkursu fotograficznego oraz uczniowie klas VI, którzy wykonali prezentacje multimedialne o tematyce historycznej.

Uczniowie klas VI, VII i 3 gim. biorą udział w konkursie tematycznym Umarli, abyśmy mogli żyć wolni. Miejsce Lwowa i jego obrońców w walce o niepodległość Polski – etap szkolny odbędzie się 15.11.2018r.

Uroczyste apele poświęcone setnej rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości odbędą się 8 i 9 listopada 2018r. Podczas Akademii szkoła weźmie udział w biciu rekordu w śpiewaniu Hymnu Narodowego. Poza tym, we współpracy ze Szkołą Muzyczną, jak w latach ubiegłych, jest organizowany IV Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych, który odbędzie się  08.11.2018r.

                 

Szkoła Podstawowa w Jaroszówce

7 listopada 2018 roku uczniowie zaprezentowali swoim rodzicom oraz nauczycielom wyjątkowy program artystyczny poświęcony naszej Ojczyźnie. Okazją do wspólnego, uroczystego świętowania były obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodsi uczniowie zaśpiewali piosenki oraz zaprezentowali tańce. Starsi recytowali wiersze oraz przybliżyli tło historyczne. Miłym akcentem było również, wspólne z rodzicami,  śpiewanie pieśni patriotycznych. Pomogły w tym przygotowane specjalnie na tę okazję śpiewniki.

Szkoła Podstawowa w Wiatowicach

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej w Wiatowicach przygotowano cykl wydarzeń nawiązujących  do tego niezmiernie ważnego wydarzenia:

 • Maj 2018- udział uczniów w spotkaniu z harcerzami ze Szkoły Podstawowej w Marszowicach –wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
 • Czerwiec 2018 plener malarski zorganizowany na terenie przyległym do szkoły ,w którym uczestniczyły inne zaprzyjaźnione szkoły . Tematem przewodnim pleneru była architektura dworska okresów rozbiorów Polski
 • Wrzesień / Październik – konkurs malarski dla uczniów klas IV – VII pt.” POLAKÓW DROGI DO WOLNOŚCI”
 • Wystawa prac w świetlicy wiejskiej podczas uroczystego wieczoru 08.11.2018 zorganizowanego we współpracy z Radą Rodziców i Kołem Gospodyń Wiejskich
 • Uroczystości z udziałem władz Gminy i mieszkańców wsi Wiatowice pt. POLAKÓW DROGI DO NIEPODLEGŁOSCI  1918- 2018

W programie wieczoru prezentacje programu artystycznego w wykonaniu uczniów szkoły, wystawa eksponatów militarnych  z okresu I Wojny Światowej, wystawa prac, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

Szkoła Podstawowa w Pierzchowie

Szkoła Podstawowa im. gen Jana Henryka Dąbrowskiego w roku kalendarzowym 2018 w szczególny sposób przygotowywała się do głównych obchodów rocznicy Niepodległej.

18.04.2018r. został zorganizowany uroczysty apel poświęcony zbrodni katyńskiej – apel został przygotowany przez uczniów klasy IV. Obejrzeliśmy przejmującą inscenizację w oparciu o pamiętnik żołnierza, który zginął w Katyniu.

19.04.2018r. uczniowie  szkoły już 6 raz wzięli udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. Akcja organizowana jest co roku w rocznicę wybuchu powstania w getcie w Warszawie przez Muzeum Żydów Polskich POLIN. Uczniowie oglądnęli film pt. „Nie było żadnej nadziei”. Samorząd uczniowski wykonał żonkile, które rozdano dzieciom naszej szkoły na pamiątkę tego wydarzenia. 

17.06.2018r. z całą społecznością Pierzchowa i władzami gminy Gdów obchodziliśmy 200. rocznicę śmierci patrona naszej szkoły Jana Henryka Dąbrowskiego.  Kilka tygodni trwało przygotowanie uroczystości pod Kopcem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Uroczystość wspólnie przygotowywana była przez społeczność Pierzchowa: uczniów, nauczycieli i rodziców, koła gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, uczniów z krakowskiej mundurówki. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą polową, następnie odsłonięto tablicę z okazji 200 rocznicy śmierci generała. Uczniowie naszej szkoły przygotowali przedstawienie słowno-muzycze. Wspólnie śpiewano hymn państwowy i pieśni patriotyczne. Pod patronatem Wójta Gminy Gdów zorganizowaliśmy gminny konkurs na wiersz o Janie Henryku Dąbrowskim. Rozstrzygnięcie tego konkursu odbyło się właśnie w tym dniu. Uroczystość uświetniła obecność oddziału ułanów i żołnierzy z XVI Batalionu powietrzno-desantowego.

BohaterON – już trzeci rok nasi uczniowie piszą listy do żyjących jeszcze powstańców warszawskich, w których dziękują im za poświęcenie swojego zdrowia i życia dla walki o wolna Ojczyznę. Niektórzy uczniowie otrzymali odpowiedzi listowne.

 9 listopada 2018 r godz. 17:30 odbędzie się uroczysta akademia z udziałem uczniów naszej szkoły. Na uroczystość przybędą przedstawiciele gminy, OSP, Sołtysi trzech wsi, Koła Gospodyń Wiejskich oraz społeczność Pierzchowa. Na zakończenie programu czeka nas wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, w tym roku robimy karaoke.

Szkoła Podstawowa w Marszowicach

W roku 2018 w  ramach  obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Marszowicach zostały podjęte następujące działania:

 • Uczniowie – harcerze brali udział w uroczystości z okazji Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
 • Poczet sztandarowy reprezentował placówkę podczas uroczystości przy Kopcu Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie (17 czerwca).
 • Szkoła przygotowała spotkanie dla uczniów szkół podstawowych w Niegowici, Wiatowicach, Pierzchowie dotyczące księdza Mariana Luzara – patrioty, kapelana ZHP, wikariusza parafii Niegowić, połączone ze wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych (17 maja 2018).
 • Harcerze wzięli udział w rekonstrukcji bitwy pod Łysą Górą (13 października 2018).
 • Szkolny przegląd pieśni patriotycznych i wspólne śpiewanie pieśni z okresu I wojny światowej  (V 2018).
 • Wychowawcy w ramach pracy wychowawczej podczas godzin wychowawczych  przybliżyli uczniom postaci wybitnych Polaków – twórców Niepodległej 1918 roku.
 • Konkurs recytatorski klas 0 – III (IV 2018).
 • IX Niezapominajka – Niepodległa – Moja Ojczyzna – oddział przedszkolny 9 czerwca.
 • Zdobywanie prze harcerzy Odznaki Kościuszkowskiej.
 • Stała praca wychowawcza z patronem szkoły.
 • Wyjazd uczniów klas VI – VIII do kina na film Dywizjon 303. (październik 2018)
 • Wystawa prac plastycznych Jeszcze Polska nie zginęła… (IV 2018)
 • W klasach przygotowano gazetki tematyczne (X 2018).
 • Szkoła zgłosiła swój udział w organizowanym przez MEN  projekcie wspólnego śpiewania hymnu państwowego  – Rekord dla Niepodległej – (9 listopada 2018).
 • Przygotowanie uroczystego apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli, w tym  polonez odtańczony przez całą społeczność  szkoły 9 listopada 2018).

Szkoła Podstawowa w Zręczycach

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Szkole Podstawowej w Zręczycach podjęto następujące działania:

 • wystawa plakatów okolicznościowych,
 • apel pod pomnikiem w Zręczycach upamiętniającym zamordowanych przez Niemców mieszkańców Zręczyc,
 • akcja „Serce dla Niepodległej”,
 • udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”,
 • akademia okolicznościowa w dniu 9.11.2018 r.
 • udział zespołu „Małe Zręczyce” w Koncercie „Pieśnią do Niepodległości”.

 

Szkoła Podstawowa w Niegowici

Obchody setnej rocznicy niepodległości nasza szkoła rozpoczęła już 26 września 2018 roku, kiedy to uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie ,,Do Hymnu”, podczas którego młodzież zaśpiewała: Hymn Państwowy, Gaude Mater i Rotę.  Kulminacją obchodów setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości był Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej, który rozpął się wspólnym śpiewaniem hymnu punktualnie o godzinie 11.11 w piątek 9 listopada i wielkim ,,Sto lat” z urodzinowym tortem dla naszej Ojczyzny. 

Ponadto 15 X w krakowskim oddziale IPN odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej nauczycielom, który odebrała nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niegowici p. Małgorzata Wilkońska.

Jednym z elementów przygotowujących dzieci i młodzież do obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości były wycieczki. W czerwcu zostały zorganizowane dwie: piesza na Łysa Górę – miejsce bitwy austriacko- rosyjskiej w 1914 r, oraz rowerowa na cmentarz  w Gdowie. We wrześniu uczniowie klas IV i V byli na wycieczce w Kurozwękach i Opatowcu. Głównym celem tej wycieczki był labirynt niepodległościowy.  W październiku uczniowie klasy IV – VII  byli na wycieczce turystyczno – krajoznawczej na Mogielicy. Po zdobyciu najwyższego szczytu Beskidu Wyspowego, uczestnicy wycieczki zeszli na Przełęcz Marszałka Edwarda Rydza – Śmigłego. W miejscu tym  znajdują się krzyż i obelisk upamiętniający zwycięstwo polskich legionów nad kawalerzystami rosyjskimi w listopadzie 1914 roku. 

17 X w Szkole Podstawowej w Niegowici odbył się IX Międzyszkolny Turniej Wiedzy o św. Janie Pawle II. Tegoroczny turniej związany był z kilkoma rocznicami, w tym 100 leciem  odzyskania niepodległości.

Oddziały przedszkolne  biorą udział w VIII edycji konkursu „Przedszkole Młodych Patriotów”. Jednocześnie wychowawczynie grup biorą udział w kursie e- learningowym „Przedszkole Młodych Patriotów”.

W ramach realizacji zadań konkursowych, jesteśmy w trakcie organizacji rodzinnego konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.  Uczniowie klas pierwszych otrzymali zeszyty i ołówki z symbolami związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Prezenty bardzo zainteresowały uczniów. 

19 października 2018 r.  uczniowie klasy ósmej reprezentowali Naszą Szkołę w Widowisku  Dumy i Radości w Krakowie. Rozpoczęliśmy  ten uroczysty dzień Mszą Świętą w Katedrze Wawelskiej o godzinie 9.00. Następnie pochód ruszył z Wawelu do Parku Joradana  ulicami Grodzką, Rynkiem Głównym, ulicą Szewską, ulicą Piłsudskiego. W Parku Jordana była prezentacja grup , koncert orkiestr oraz posiłek. Nasza szkoła przedstawiała osobę świętego Jana Pawła II. 

W ramach lekcji plastyki, jako przygotowanie do konkursu plastycznego odbyły się pogadanki i wycieczki do miejsc pamięci narodowej na terenie naszej gminy.

Piesza wycieczka na cmentarz w Niegowici, na Łysą Gorę gdzie  w roku 1914 pod Łysą Górą doszło do walk między oddziałami austriackimi i rosyjskimi. Rosjanie stacjonowali w Niegowici. Rowerowa wycieczka  cmentarz w Gdowie i kopiec w Liplasie. Kopiec w Pierzchowie i cmentarz w Cichawie uczniowie zwiedzali samodzielnie razem
z rodzicami. Na lekcjach plastyki prezentowali wykonane fotografie.

Uczniowie klas III i VII brali udział w projektowaniu i malowaniu muralu upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości i 40 rocznicę wyboru papieża. W ramach zajęć artystycznych i plastyki uczniowie klas IV-VII i III gim przygotowali kotyliony ok 350 sztuk oraz elementy dekoracyjne szkoły. Rodzice uczennicy klasy VIII Patrycji Cieleckiej   przygotowali tort w barwach narodowych. W czerwcu odbył się plener malarski dla szkół parafii niegowickiej pt” Piękna nasza ziemia Polska”.

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariuszy wieczorem, 30 października, odwiedzili cmentarz wojskowy. To już kolejny rok, odkąd uczniowie naszej szkoły odwiedzają Grób Nieznanego Żołnierza znajdujący się na pograniczu trzech miejscowości: Cichawy, Krakuszowic i Szczytnik. Członkowie Koła z pomocą opiekuna Koła i rodzica uczennicy – uporządkowali miejsce pamięci, zebrali śmieci, złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Szkoła realizuje projekt „Piękna nasza Polska cała”. Wzięliśmy udział w śpiewaniu hymnu 11.11 w dniu 9 listopada,  oraz przygotowaliśmy na apel wiersz okolicznościowy o Szczytnikach, tańczymy poloneza, dzieci, rodzice i nauczyciele wystąpili w strojach regionalnych.

Szkoła Podstawowa w Książnicach

Obchody rozpoczęły się już 7 listopada 2018 r. (środa) otwarciem wystawy udostępnionej przez stowarzyszenie Bochniaków, autorstwa pana Stanisława Mroza pt. „Na legionowym szlaku”. Wystawę będą mogli obejrzeć wszyscy uczniowie szkoły, a jej tematyka zostanie poruszona na lekcjach historii i godzinach wychowawczych w klasach. Ponadto by umożliwić jak najszerszemu gronu odbiorców obejrzenie wystawy informujemy, że w dniach 8.11, 9.11, 13.11 i 14.11 będzie możliwość obejrzenia wystawy przez rodziców naszych uczniów oraz mieszkańców Książnic. W tych dniach przed lekcjami oraz chwile po lekcjach wystawa będzie udostępniona dla zwiedzających. Szczegółowy harmonogram i godziny otwarcia będą podane w informacji przed wejściem na salę widowiskową szkoły w dniu otwarcia wystawy (tj. 7.11 – środa).

Główne uroczystości szkolne związane ze stuleciem odzyskania niepodległości odbędą się w dniu 9 listopada o godz. 11.00 na sali widowiskowej. Uroczysty apel szkolny rozpoczniemy koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego. W trakcie koncertu o godz. 11.11 w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla niepodległej” włączymy się całą społecznością szkolną  do wspólnego odśpiewania 4-ro zwrotkowego „Mazurka Dąbrowskiego”. W akcji tej, oprócz nas, będą brać udział przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe z kraju i ze świata (#RekordDlaNiepodległej). Po koncercie zaplanowano prelekcję dla klas 0 – III przygotowaną przez nauczycielkę historii pt. „Spotkanie z historią na żywo”. Celem spotkania będzie zaprezentowanie pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości (m. in. zdjęcia, monety z tamtego okresu, przedmioty codziennego użytku i in.). Równocześnie ze spotkaniem dla młodszych odbędzie się także wykład z historii dla uczniów klas starszych (IV – VIII) poprowadzony przez autora prezentowanej w szkole wystawy.

Obchody 100lecia odzyskania niepodległości zorganizowane w Szkole Podstawowej w Książnicach zakończą się zamknięciem wystawy w dniu 14.11. W tym dniu na godz. 11.00 zaplanowane jest spotkanie z p. Władysławem Wiśniowskim, mieszkańcem Książnic, który opowie uczniom historie własne oraz zasłyszane związane z Książnicami.

Przedszkole Samorządowe w Gdowie

IX Święta Niezapominajki

W tym roku Święto Niezapominajki odbyło się 9 czerwca w Gminnej  Hali Sportowej w  Gdowie i miało wyjątkowy charakter. Dzieci z 21 grup z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz prezentowały tańce o charakterze niepodległościowym. hasłem przewodnim spotkania było ,, Niepodległa- moja ojczyzna”. Tegoroczną Niezapominajkę zorganizowali: Przedszkole Samorządowe w Gdowie, Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Winiarach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach. 

IV Konkurs Pieśni Patriotycznej w Przedszkolu

30 października w przedszkolu odbył się IV KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ, w którym wzięły udział grupy: Niezapominajki, Maki, Krasnale i Skrzaty oraz soliści. W Jury zasiadły: Pani Dyrektor Urszula Janicka, Pani Katarzyna Ciężarek – nauczyciel SP w Gdowie oraz Pani Joanna Pudlik – wychowawczyni grupy Jeżyków. Zgromadzona publiczność oraz Jury nagrodziły I miejscem grupę Maków oraz solistkę Kornelię Szostak z grupy Skrzatów, II miejsce zajęła grupa Krasnali. 

9 listopada o godz. 10.00 odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. W programie: występy artystyczne w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Gdowie.

źródło: SP Gdów, SP Bilczyce, SP Jaroszówka, SP Ksiąznice, SP Niegowić, SP Marszowice, SP Wiatowice, SP Zręczyce, PS Gdów,  SP Pierzchów

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content