Uczniowie rozpoczęli naukę

Po wakacyjnej przerwie w szkołach zabrzmiał dziś pierwszy dzwonek. Uczniowie, rodzice, nauczyciele zastanawiają się jaki będzie nowy rok szkolny. Czy znów czeka nas powtórka z nauczania zdalnego, czy wprowadzone będą zajęcia w systemie hybrydowym czy może uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę przez najbliższe dziesięć miesięcy normalnie, czyli w szkolnych ławkach?

Tego nie wiemy, czas pokaże. Na razie zaczynamy naukę w trybie stacjonarnym. Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego. Wspólnie z MZ i GIS Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne sanitarne – zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w epidemii. Są to w dużej mierze rozwiązania znane z poprzedniego roku szkolnego. Główne zasady to: rekomendacja szczepień, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego oraz zasad higieny, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń zamkniętych. 

Wśród wielu zaleceń i rekomendacji znajdujemy także te, o których powinni pamiętać rodzice:

  • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej
  • rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga)
  • uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 
  • rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu
  • jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu)
  • uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą
  • należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania (*)

Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów, realizacji zamierzonych celów, odkrywania nowych pasji i rozwijania  zainteresowań. Nauczycielom życzymy owocnej pracy z uczniami, satysfakcji z podejmowanych działań i dumy z osiągnięć swoich podopiecznych.

(*) źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content