Ubóstwo energetyczne zostanie poddanie analizie

Gmina Gdów przeprowadza „Analizę ubóstwa energetycznego”, w  związku z zapisami Programu Ochrony Powietrza i nałożonymi obowiązkami dla wszystkich gmin Małopolski. Analiza ta pozwoli na zidentyfikowanie osób dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

Zjawisko ubóstwa energetycznego występuje, gdy domownicy mają niskie dochody, budynek jest nieocieplony, energochłonny a mieszkańcy nieumiejętnie i nieoszczędnie korzystają z energii ponosząc wysokie rachunki za energię. W związku z powyższym, dla przypuszczalnych osób dotkniętych tym zjawiskiem, firma Arkadiusz Kuryś AKJ Kuryś- Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków z Kamienia Pomorskiego, na podstawie podpisanej z Urzędem Gminy Gdów umowy, przeprowadzi wizje w terenie, oceniając stan techniczny nieruchomości i wskazując zakres koniecznych prac inwestycyjnych. Osobami upoważnionymi do wykonania wizji w terenie z ramienia Gminy Gdów są panowie Arkadiusz Kuryś, Paweł Gortal oraz Tomasz Żurowski, a sporządzona baza osób dotkniętych ubóstwem energetycznym w przyszłości umożliwi pozyskanie dofinansowania do ocieplenia budynków i wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać dzwoniąc do Ekodoradcy Urzędu Gminy Gdów –  pani Anny Osielczak pod numer telefonu 784-960-076. 

 

Źródło: Gmina Gdów.

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content