Trwają nabory na zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza na zajęcia terapii pedagogicznej (praca korekcyjno-kompensacyjna, usprawniająco-stymulująca) skierowane do dzieci i uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz trudnościami rozwojowymi, w wieku od rocznego przygotowania przedszkolnego do klasy IV szkoły podstawowej.
W ramach zajęć prowadzone będą ćwiczenia z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń dyslektycznych oraz zaburzeń rozwojowych, doskonalenie umiejętności czytania i pisania, gry i zabawy stymulujące, elementy terapii ręki.

Cele zajęć:
– korekcja i kompensacja deficytów percepcyjno-motorycznych
– rozwijanie samodzielności
– budowanie wiary we własne siły
– podniesienie efektywności uczenia się
– wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie)
– eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń
– usprawnienie zdolności koncentracji

Grupy: 2 -3 osobowe
Czas trwania: 60 minut
Termin: piątek w godzinach od 16.00 – 20.00 (poszczególne grupy rozpoczynają o pełnych godzinach). Pierwsze zajęcia planowane są na 14 lutego.
Miejsce realizacji: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, sala nr15
Prowadzący: Anna Pawlaczyk – pedagog

Zgłoszenia proszę kierować mailowo na adres: apawlaczyk@poradnia-wieliczka.pl, podając imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza, telefon kontaktowy do rodzica dziecka.
Ilość miejsc ograniczona.

Ruszył także nabór na kolejną edycję warsztatów „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – skierowanych do Rodziców i Wychowawców, którzy chcą lepiej zrozumieć dziecko, zapobiegać trudnościom, radzić sobie z problemami wychowawczymi, cieszyć się rodzicielstwem i własną kompetencją.

Zgłoszenia: tel. 12 250 07 73 lub 664 412 817, e-mail: sekretariat@poradnia-wieliczka.pl lub osobiście w sekretariacie poradni.

Więcej szczegółów na temat warsztatów w zakładce „Szkoła dla Rodziców”  na stronie poradni.

źródło: https://poradnia-wieliczka.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content