Trwają kontrole palenisk

W grudniu, pracownicy Urzędu Gminy rozpoczęli sprawdzanie palenisk w domach jednorodzinnych. Dotychczas skontrolowano kotłownie w 18 budynkach, a naruszenie prawa stwierdzono w jednym przypadku – spalanie drewnianych ram okiennych.

W obecnym sezonie grzewczym do Urzędu Gminy wpłynęło kilkanaście zgłoszeń o podejrzeniu naruszenia przepisów dotyczących przekształcania termicznego niedozwolonych odpadów. Gmina Gdów ma podpisaną umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Jastrzębiu-Zdroju, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych. Uprawnionymi do przeprowadzenie kontroli jest trzech pracowników UG, którzy ukończyli szkolenie pn. „Pobieranie próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Straże Miejskie i Gminne oraz pracowników samorządowych” i zdobyli odpowiednie certyfikaty.

Głównym celem kontroli nie jest karanie mieszkańców, ale uświadamianie ich o zagrożeniach jakie niesie ze sobą spalanie niedozwolonych materiałów. W pierwszej kolejności mieszkańcy zostają pouczeni. W przypadku powtarzających się sygnałów o nieprzestrzeganiu prawa, próbki z palenisk zostaną pobrane i wysłane do laboratorium, a następnie po potwierdzeniu podejrzeń sprawa zostanie skierowana do sądu. 

Należy pamiętać o tym, że spalanie odpadów (w szczególności elementów mebli, plastików, ram okiennych, lakierowanego drewna, opon, odzieży, kolorowej makulatury) jest surowo zabronione i szkodliwe dla naszego zdrowia! Uchwała antysmogowa dla Małopolski wprowadza zakaz spalania mułów i flotów węglowych oraz drewna powyżej wilgotności 20% (drewno musi być sezonowane minimum 2 lata). Przypominamy, że w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby przeprowadzające kontrole uprawnione są do wstępu przez całą dobę na teren, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w godzinach od 6:00 do 22:00 na pozostały teren. W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w piecach do tego nie przeznaczonych zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach można dostać mandat w wysokości 500 zł  lub gdy sprawa zostanie przekierowana do sądu, karę nawet 5000 zł. 

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów na terenie Gminy Gdów proszę kierować pod numer: 570 499 988.

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content