Trwa nabór zgłoszeń w konkursie „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”

Zachęcając do zwiększenia na terenie gminy Gdów liczby miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi Wójt Gminy Gdów ogłosił konkurs „MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI”. Przypominamy, że zgłoszenia można składać do końca sierpnia.

Konkurs ma na celu zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi, umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno – kulturalnym Gminy Gdów. Konkurs kierowany jest do podmiotów  z terenu gminy Gdów: urzędów, restauracji, kawiarni, instytucji kultury i rozrywki, biblioteki, miejsc handlowo- usługowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, placówek oświatowch i służby zdrowia, hoteli i innych obiektów oferujących noclegi.

Nagroda przyznawana będzie w formie Certyfikatu Wójta Gminy Gdów z tytułem „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi ”. Wnioski o przynanie nagrody mogą składać zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.

Wnioski w sprawie przyznania nagród można składać do dnia 31 sierpnia 2020 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Gdowie lub nadesłać drogą pocztową na adres urzędu. 

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmie Wójt Gminy Gdów po zasięgnięciu opinii komisji opiniującej. Do zadań komisji należy:

  • weryfikacja wniosków zgłoszeniowych, złożonych w ramach konkursu, pod kątem formalnym,
  • zaopiniowanie wniosków,
  • wyłonienie najlepszych podmiotów w danej kategorii i przedstawienie propozycji nagród Wójtowi Gminy Gdów.

Kryteria oceny dokładnie zostały opisane w regulamnie konkursu.

regulamin konkursu miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi

Załącznik do regulaminu Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi.

Mój Gdów objął patronat medialny nad konkursem.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content