Trwa nabór do projektu „3,2,1… START DO KARIERY”

Fundacja Akme prowadzi nabór do projektu „3,2,1… START DO KARIERY”.

Zapewniamy darmowe szkolenia w wybranym zakresie,finansujemy staże zawodowe 3 i 6 – miesięczne. Za wszystko wypłacamy stypendia, opłacamy składki i ubezpieczenie oraz zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi.

Projekt przeznaczony jest dla osób bez pracy, biernych zawodowo, do 29 r.ż., nie uczących się (wyjątek stanowią studia zaoczne), zamieszkujących województwo w Małopolsce. Mile widziane również osoby niepełnosprawne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura Fundacji AKME w Nowym Sączu, przy ul. Dunajewskiego 8 (rynek główny – obok poczty)

CEL PROJEKTU: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym  w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ

 • Osoby w wieku 15-29 lat
 • Osoby zamieszkujące województwo małopolskie
 • Osoby nie pracujące (bierne zawodowo)
 • Osoby nie uczące się (wyjątek stanowią studia zaoczne i wieczorowe)

 

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności
 • Miejsce zameldowania na terenach wiejskich

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i opracowanie indywidualnego planu działania.
 • Indywidualne wsparcie motywacyjno – psychologiczne.
 • Grupowe doradztwo zawodowe.
 • Szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym w wys. 6,64 zł/godz.
 • Bony szkoleniowe.
 • Staże zawodowe ze stypendium stażowym

Zwrot kosztów dojazdów na ww. działania oraz dla części uczestników zwrot kosztów opieki nad dziećmi podczas uczestnictwa w projekcie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie spełniających powyższe warunki prosimy o kontakt pod numerem telefonu 724-298-356  w godzinach od 8.00 – 16.00

źródło: http://fundacja-akme.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content