Trwa nabór do kolejnej edycji projektu Siła Kompetencji

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Siła kompetencji.

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022 r.

Obszar realizacji: woj. małopolskie

Dla kogo: osoby zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  1. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,
  2. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (max. do 6 m-cy od dnia przystąpienia do projektu) (w tym osoby, którym um. o pracę lub um. zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy)
  3. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Przyjmowanie zgłoszeń: od 15.04.2021 r

Nabór 12: 24.11.2021- 07.12.2021
Nabór 13: 08.12.2021- 21.12.2021
Nabór 14: 22.12.2021- 04.01.2022

Formy wsparcia: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, kurs przedsiębiorczości, doradztwo indywidualne (przed i po otrzymaniu dotacji), bezzwrotne środki na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym oraz w podmiotach ekonomii społecznej (pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne), staże zawodowe (4 m-ce), poradnictwo zawodowe, indywidualne sesje z coachem, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe, stypendia stażowe

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Siła kompetencji

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 Zaświadczenie o przyczynie rozwiązania umowy zlecenie

Zał. 3 zaświadczenie o zwolnienach w okresie 12 miesiecy

Zał. 4 Zaświadczenie o przyczynie rozwiązania umowy o pracę (załącznik do świadectwa o pracę)

Zał. 5 Zaświadczenie o przyczynie rozwiązania umowy zlecenie

Zał. 6_Oświadczenie rolnika_domownika

Zał. 7 Oświadczenie dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej

Zał. 8 Przetwarzanie danych osobowych

Zał. 9 Wniosek o wydanie zaświadczenia ZUS_edytowalny
 

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze projektu jak również w formie elektronicznej na adresy email podane poniżej lub listownie na niżej podany adres z dopiskiem SIŁA KOMPETENCJI

 

ul. Zamknięta 10/2.13,

30-554 Kraków

Kontakt:

570 455 672, 12 423 66 90

w.pietras@itk.krakow.pl
m.makowka@itk.krakow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze projektu jak również w formie elektronicznej na adresy email podane poniżej lub listownie na niżej podany adres z dopiskiem SIŁA KOMPETENCJI

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content