Szkoły z Gminy Gdów dostaną dofinansowania

„KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ” – program rozwoju kompetencji w szkołach Gminy Gdów”. To nowy projekt, który będzie realizowany w 7 szkołach podstawowych( w Gdowie, Jaroszówce, Książnicach, Marszowicach, Niegowici, Wiatowicach i Zręczycach) oraz dwóch gimnazjach – w Gdowie i Niegowici.

W ramach zadania zaplanowano szereg zajęć wyrównawczych i rozwijających pasje z uczniami. Ponadto, 180 dzieci wyjedzie na obóz naukowy nad Morze Bałtyckie. Projekt przewiduje także zakup pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznych, matematycznych i przyrodniczych, a także organizację szkoleń, warsztatów i studiów podyplomowych dla nauczycieli – powiedział Wójt Zbigniew Wojas.
Głównymi celami projektu są: podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w dziedzinie informatyki, matematyki i przyrody, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania.
Realizację zadania zaplanowano na okres od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2019 roku. Zdobyte dofinansowanie pozwoli pokryć 95% kosztów zadania.
Projekt pn. „KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ” – program rozwoju kompetencji w szkołach Gminy Gdów” współfinansowany będzie z pozyskanych środków zewnętrznych. Ogólna wartość projektu wynosi 1 916 740,07zł., w tym dofinansowanie 1 820 903,06zł. (około 95% wartości) i wkład własny Gminy Gdów 95 837,01zł. (około 5% wartości).

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content