Szkolenie dla nauczycieli z gminy Gdów z zakresu ruchu drogowego

Nauczyciele z gminy Gdów wzięli udział w dwudniowym specjalistycznym szkoleniu z zakresu ruchu drogowego, które odbyło się w Centrum Kultury w Gdowie. 

Spotkanie zainicjował i zorganizował Zastępca Wójta Gminy Gdów Grzegorz Piętak, który w imieniu Gminnej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwrócił się do Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w sprawie przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli z zakresu ruchu drogowego.

Uczestników szkolił pan Grzegorz Wyspal, kierownik Działu Szkoleń MORD. Przeszkoleni nauczyciele otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego, stale rosnące zainteresowanie turystyką rowerową i związane z tym rosnące potrzeby w zakresie podnoszenia świadomości bezpieczeństwa na drogach oraz uwzględniając bieżące zmiany w przepisach ruchu drogowego, które w coraz większym stopniu kładą nacisk na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu, zarekomendowaliśmy wszystkim placówkom oświatowym na terenie gminy by, w każdej z nich pracował nauczyciel przeszkolony w tym zakresie. Ponadto chcielibyśmy umożliwić nauczycielom z każdej szkoły zdobycie koniecznych kwalifikacji do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową. Dodatkowo przeprowadzone szkolenie było także okazją do wzbogacenia wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego oraz przepisów obowiązujących w ruchu pieszych, jak również do zapoznania się z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz do określenia kryteriów stosowanych podczas egzaminowania kandydatów do uzyskania karty rowerowej.

W imieniu Gminnej Rady BRD, która jest organem doradczym Wójta Gminy Gdów, chciałem podziękować panu Wójtowi Zbigniewowi Wojasowi, który wyraził szczere poparcie dla podjętych działań i przyczynił się do tego by szkolenie dla nauczycieli zostało zrealizowane- mówi Zastępca Wójta Gminy Gdów.

 

 

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content