Szkolenia i ćwiczenia strażaków z OSP

W marcu rozpoczęło się szkolenie strażaków kierujących działaniem ratowniczym. W zajęciach uczestniczą druhowie z jednostek OSP z  Gdowa Kunic, Marszowic, Pierzchowa i Winiar. Zakończenie kursu i egzaminy zaplanowano w połowie kwietnia br.

Szkolenie dowódców OSP prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. organizację KSRG, kierowanie działaniami ratowniczymi, prawa i obowiązki KDR, organizację łączności dowodzenia i współdziałania, wypracowanie decyzji podczas akcji, rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie, podczas zdarzeń chemiczno-ekologicznych, katastrof budowlanych, podtopień, powodzi i inne. Na realizację programu szkolenia składa się 36 godzin zajęć dydaktycznych. Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie egzaminu końcowego. 

Dodatkowo 30 marca strażacy z Gdowa i z Winiar uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa technicznego zorganizowanych w Podolanach na torze ,,Mała Finlandia”. Zajęcia, w których wzięły udział dwa zastępy z OSP Gdów miały na celu utrwalenie i przypomnienie technik oraz zasad używania sprzętu hydraulicznego niezbędnego do uwalniania osób zakleszczonych w samochodach. Na ćwiczeniach druhowie musieli wykonać dostęp do osoby uwięzionej w pojeździe po dachowaniu i ewakuację przy użyciu deski ratowniczej i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz stabilizację pojazdu przy użyciu podpór do stabilizacji. Druhowie dodatkowo usuwali drzwi, dach oraz bagażnik auta. Nie zabrakło również nauki używania poduszek hydraulicznych niskiego podnoszenia. Ćwiczenia trwały około dwie godziny. Za pomoc w organizacji ćwiczeń druhowie dziekują Automobilklubowi Galicyjskiemu.

Z kolei druhowie z Pierzchowa 28.03.2019 wraz z JRG Wieliczka uczestniczyliw ćwiczeniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gdowie w pobliżu jednej z tamtejszych hurtwoni. 
Działania polegały na zbudowaniu lini ssawnej przy pobliskim stawie oraz doprowadzeniu odcinka węży tłocznych w-75 do rozłożonego zbiornika. Następnie przy użyciu działka kątowego oraz działka wodnego sprawdzali eksploatację wodną przy określonej wartości ciśnienia.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie:
– założeń Powiatowego Planu Ratowniczego,
– procedur dysponowania sił i środków,
– taktyczno-technicznych możliwości zastępów przewidzianych do udziału w ćwiczeniach, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zaopatrzenia wodnego,
– systemów łączności współdziałania i dowodzenia

źródło: gdow.pl. ospgdow.pl, FB OSP Pierzchów, FB KSRG OSP Winiary

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content