Szkoła w Pierzchowie z nową elewacją

Budynek Szkoły Podstawowej w Pierzchowie, zyskał w tym roku nową elewację. Ale to nie koniec prac budowlanych, w najbliższym czasie Gmina rozpocznie budowę przewiązki łączącej szkołę z salą gimnastyczną. A dziś przedstawimy nieco ciekawej historii szkoły.

Pierzchowska „tysiąclatka” ma już 60 lat i jest jednym z budynków wzniesionych jako Szkoła – Pomnik na Tysiąclecie Państwa Polskiego.

Zastąpiła dotychczasowy mały budynek, który w czasie wojny został zajęty przez Niemców, a w 1949 roku w wyniku powodzi zalany do wysokości 75 centymetrów.

W środku wsi, przy drodze stała mała, drewniana szkółka wybudowana w 1981 r.. Była to najstarsza szkoła w gminie Niegowić. Na szczycie dachu, na rusztowaniu okrytym i obitym blachą był zawieszony dzwonek, który wzywał dzieci do szkoły. W tych czasach tylko niektórzy obywatele posiadali zegary. Dzwonek ten zwoływał ludzi na zebrania i alarmował w razie pożaru czy powodzi. W szkole tej była tylko jedna izba lekcyjna o wymiarach 8 m na 6 m i mieszkanie kierownika szkoły składające się z 2-ch małych pokoików i kuchni. Drugą izbę na naukę wynajmowano u gospodarza. Przed budynkiem stała betonowa piwnica okryta zielenią i porośnięta dzikim winem. Obok niej stała studnia nakryta deską, z której tzw. kulą czerpało się wodę. (…) Na terenie szkolnym stał budynek gospodarczy zbudowany z betonowych pustaków, który trzeba było doprowadzić do odpowiedniego wyglądu estetycznego.   Teren szkoły był otwarty. Brak było ogrodzenia i często na podwórzu szkolnym znalazł się galopujący koń, krowa czy baran zagrażający rogami bezpieczeństwu dzieci. W ogrodzie rosły 4-ry jabłonie ze zniszczonymi pniami od działań wojennych i przez hubę drzewną. Tak przedstawiały się warunki pracy w Pierzchowie w dniu naszego przyjazdu. (…) Po zorientowaniu się w sytuacji gospodarczej wsi i po zbadaniu możliwości rzuciłem myśl budowy nowej szkoły w czynie społeczno – gospodarczym. Był to rok 1954

– pisze w „Pamiętniku pracy nauczycielskiej w rodzinnej wsi Gen. J. H. Dąbrowskiego” pan Bronisław Gawłowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierzchowie w latach 1950 – 1984, zmarły w 2020 r. 

Stary budynek szkolny, liczący 70 lat, z wieżyczką, a w niej dzwonkiem lekcyjnym zburzono dokładnie 60 lat temu.

Tuż obok niej wzniesiono już wtedy bowiem obecną „tysiąclatkę”, w której lekcje obywają się od 1963 roku do dnia dzisiejszego.

Uroczyste otwarcie szkoły miało miejsce w listopadzie 1964 r., wtedy też nadano jej imię generała Jana Henryka Dąbrowskiego – urodzonemu właśnie w Pierzchowie (Pierzchowcu). W ciągu wielu lat budynek był wyposażany i modernizowany a w 1986 r. zamontowano centralne ogrzewanie. Wielkim wydarzeniem dla społeczności szkolnej było uroczyste przekazanie sztandaru oraz otwarcie Izby Pamięci generała Jana Henryka Dąbrowskiego, które miało miejsce przed 30 laty, dokładnie 3 maja 1992 roku. Jubileusz 50 – lecia szkoły uczczono z kolei budując przy szkole nowoczesną salę gimnastyczną. To właśnie do tej sali gimnastycznej planowane jest wybudowanie przewiązki, która ułatwi uczniom bezpośrednie przejście z szkoły na lekcje wychowania fizycznego, bez konieczności zmiany obuwia i ubierania kurtek w chłodne dni. Planowany łącznik będzie kosztował około pół miliona złotych.

W ubiegłym roku przystosowano część mieszkalną budynku szkoły do potrzeb społeczności szkolnej. W tym roku z kolei przyszła pora na wykonanie termomodernizacji.  W ramach robót za niemal 400 000 zł wykonano między innymi izolację termiczną i elewację z tynku w kolorze szaro – kremowym, cokoły, wyremontowano także kominy oraz instalację uziemiającą i odgromową. Wykonana termomodernizacja niewątpliwie poprawiła wygląd szkoły, ale także przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła w budynku.

Foto: Mój Gdów, Szkoła Podstawowa w Pierzchowie. 

Źródło: Gmina Gdów, Szkoła Podstawowa w Pierzchowie, Wikipedia. , „Pamiętnik pracy nauczycielskiej w rodzinnej wsi Gen. J. H. Dąbrowskiego” – wybrane fragmenty z pracy konkursowej na temat: „Moje osiągnięcia w pracy kulturalno – oświatowej w 30-leciu PRL” mgr Bronisław Gawłowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierzchowie w latach 1950 – 1984. 

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content