Szkoła w Książnicach ma czystszą i zdrowszą wodę!

Na przełomie października i listopada br. Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Książnicach otrzymała nowoczesne multifunkcyjne urządzenie do uzdatniania wody. Dzięki środkom finansowym zgromadzonym przez Radę Rodziców Szkoły w Książnicach oraz dodatkowemu wsparciu Wójta Gminy Gdów – p. Zbigniewa Wojasa zamontowane urządzenie oczyszcza wodę w całym budynku.

Zasadą działania urządzenia jest uzdatnianie wody poprzez: odżelazianie, zmiękczanie i odmanganianie wody. W urządzeniu tym woda przepływa przez złoże Ecomix A, które regenerowane jest roztworem solanki. Proces uzdatniania wody polega na usuwaniu twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego i zanieczyszczeń organicznych wody pitnej.

Pomimo obecnie panującej sytuacji pandemicznej wierzymy, że czystsza woda w kranach szkolnych wpłynie na zdrowie naszych uczniów, nauczycieli i pracowników już od pierwszych dni powrotu do stacjonarnego uczenia się, co mamy nadzieję, stanie się jak najszybciej.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców, która była pomysłodawcą i głównym fundatorem zamontowania urządzeń filtrujących w szkole. Dziękujemy także osobom zaangażowanym przy pracach instalacyjnych, gdyż dzięki ich staraniom woda w szkolnych kranach jest już czystsza i zdrowsza. Podziękowania składamy także władzom Gminy Gdów – Panu Wójtowi Zbigniewowi Wojasowi, który docenił inicjatywę i wsparł ją dodatkowymi środkami.

Wszystkim użytkownikom natomiast życzymy smacznej i zdrowej wody.

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Piętak

źródło: Szkoła Podstawowa w Książnicach

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content