Szkoła Podstawowa w Jaroszówce i Szkoła Podstawowa w Zręczycach otrzymały dofinansowanie na EKOPRACOWNIE

45 000,00 zł dofinansowania na utworzenie Ekopracowni przyrodniczej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce oraz 67 500,00 zł  na utworzenie Ekopracowni dotyczących odnawialnych źródeł energii dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach!

Gmina Gdów przy współpracy ze szkołami podstawowymi z Jaroszówki i Zręczyc złożyła wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach naboru uzupełniającego do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w obrębie dwóch kategorii tj. dofinansowujących Ekopracownię przyrodniczą oraz Ekopracownię OZE.

Złożone dokumenty przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Po podpisaniu stosownych umów o dofinansowanie przez Gminę i Wojewódzki Fundusz utworzone i wyposażone zostaną dwie ekopracownie, z których będą mogły korzystać szkoły z terenu gminy Gdów, a także z powiatu.

W ramach projektu i promowania działań na rzecz ochrony środowiska powstały filmy, przygotowane przez szkoły:

  • SP Zręczyce – FILM LINK.
  • SP Jaroszówka – FILM LINK.

 

Więcej informacji na temat projektu dostępne jest na stronie: KLIKNIJ TUTAJ.


Źródło:GMINA GDÓWSP ZręczyceSP Jaroszówka

 

Autor: Redaktor 5

Udostępnij post na:

Skip to content