Szczytniki wybrały nowego sołtysa

Po 18 latach piastowania funkcji sołtysa wsi Szczytniki ze względu na stan zdrowia zrezygnował Kazimierz Bułat. 27.01.2017 w budynku remizy OSP Szczytniki odbyło się zebranie, które miało na celu wybór nowego sołtysa. W zebraniu uczestniczyło 79 z pośród 539 uprawnionych do głosowania. Podczas zebrania zgłoszono dwóch kandydatów: Łukasza Dzierżbińskiego oraz Ryszarda Gąsłowskiego. W głosowaniu tajnym 54 głosy oddano na Łukasza Dzierżbińskiego, a 23 na Ryszarda Gąsłowskiego. Jeden głos okazał się nieważny.

Tym samym na nowego sołtysa wsi Szczytniki wybrano Łukasza Dzierżbińskiego.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content