Szansa na dofinansowanie działalności gospodarczej- w sierpniu ruszają nabory

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” informuje o możliwości składania wniosków w następujących naborach: 

Nabór nr 7/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej – markowa żywność tradycyjna

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu-premii

Intensywność pomocy – 100 %

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych. 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Wysokość wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 55 tys. zł

Informacje szczegółowe znajdziesz na stronie LGD:  7/2018 nabór

 

Nabór nr 8/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej – markowa żywność tradycyjna

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Intensywność pomocy –
mikroprzedsiębiorstwa do 70 %
małe przedsiębiorstwa do 50 %

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych.

Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Na każde 100 tys. zł wsparcia należy utworzyć 1 miejsce pracy (nie dotyczy łącznego wsparcia mniejszego niż 25 tys. zł).

Maksymalna wysokość dofinansowania określona w LSR wynosi 200 000,00 zł.

Informacje szczegółowe znajdziesz na stronie LGD: 8/2018 nabór

 

Nabór nr 9/2018 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – markowa żywność tradycyjna

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Intensywność pomocy:

mikroprzedsiębiorstwa do 70 %
małe przedsiębiorstwa do 50 % 
dla podmiotów nie działających dla zysku do 85 % i w granicach określonych w PROW 2014-2020

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych. 

Przedsięwzięcie 2.1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego

Na każde 100 tys. zł wsparcia należy utworzyć 1 miejsce pracy (nie dotyczy łącznego wsparcia mniejszego niż 25 tys. zł).

Maksymalna wysokość dofinansowania określona w LSR wynosi 200 000,00 zł.

Informacje szczegółowe znajdziesz na stronie LGD 9/2018 nabór

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 08-08-2018 do 22-08-2018 (termin składania wniosków upływa 22 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00), bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00.

Źródło: LGD Dolina Raby

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content