Szansa na dofinansowanie do wymiany starych kotłów i pieców

Jeśli zamierzają Państwo lub choćby zastanawiają się nad wymianą starych kotłów lub pieców, warto zapoznać się z informacjami, które znaleźliśmy na stronie gminnej. Jest szansa na otrzymanie dofinansowania do tego przedsięwzięcia, zatem zależy nam, aby ta wiadomość dotarła do jak największego grona mieszkańców gminy.

W związku z planowanym złożeniem wniosków wstępnych na dotację ze środków UE na lata 2014-2020 zapraszamy do wypełnienia ankiety pt. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”

Gmina Gdów planuje złożenie wniosków wstępnych na dotację ze środków UE w ramach  Subregionalnego Programu Rozwoju na lata 2014-2020 do dwóch konkursów:

– Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych: nowe kotły na biomasę i paliwa gazowe.

– Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji -wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych: nowe kotły na paliwa stałe.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przystąpieniem wraz z Gminą Gdów do ww. konkursów jako odbiorcy ostateczni tj. gospodarstwo domowe objęte dotacjami na wymianę źródła ciepła (starych kotłów/pieców) prosimy o wypełnienie ankiety oraz udzielenie odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.

Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań w zakresie wymiany starych kotłów/pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Gdów.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie ograniczone kwotą 350 zł/kW mocy nowego kotła lecz nie więcej niż 8 000 PLN, a w  przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania.

Uzyskanie dotacji przez gospodarstwo domowego uwarunkowane będzie :

– podpisaniem umowy z UG w Gdowie o przystąpienie do projektu,

– poddaniem budynku ocenie energetycznej przed realizacją projektu – ocena przeprowadzana będzie przez audytora wyznaczonego przez Urząd Marszałkowski i na zlecenie urzędu,

– wykonaniem dodatkowej modernizacji energetycznej budynku ze środków własnych – jeśli potrzebę taką określi przeprowadzona ocena energetyczna budynku – np. wymiana okien, docieplenie ścian –  w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od podpisania umowy o wymianę pieca,

– zmniejszeniem emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji grzewczej oraz zdemontowaniem i utylizacją starego kotła/pieca.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Gdów, tel. 12/251-04-95 wew. 134, osoba do kontaktu: Piotr Zawała. Ankiety dostępne są na stronie UG w Gdowie: www.gdow.pl oraz na Dzienniku Podawczym w pok. nr 4, a także u sołtysów wsi.

TERMIN SKŁADANIA ANKIET: do 22 lipca 2016 r., na Dziennik Podawczy pok. nr.4 (parter).

Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY!

źródło: www.gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content