Stypendia sportowe powiatu, zgłoszenia tylko do 31 stycznia

Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje o możliwości uzyskania stypendium sportowego dla dzieci i młodzieży. Jest ono świadczeniem o charakterze motywacyjnym i mogą ubiegać się o nie zawodnicy mieszkający i trenujący na terenie powiatu wielickiego osiągający wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Wnioski o stypendium sportowe należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który:

  1. Osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2018 i osiągnął najwyższe lokaty na międzynarodowych lub ogólnopolskich imprezach sportowych oraz spełnia co najmniej jedno z kryteriów:

– uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

– zdobył od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

– został powołany do kadry narodowej,

  1. Jednocześnie dla każdego z kryteriów określonych powyżej będzie wymagane uzyskanie dla Powiatu Wielickiego punktów w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu.
  2. Posiada dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe.
  3. Jest mieszkańcem powiatu wielickiego.
  4. Nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

 

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium posiadają: kluby sportowe, zawodnicy, a w przypadku zawodników niepełnoletnich, ich opiekunowie prawni.

Więcej informacji na: Powiat Wielicki

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content