Stryszowa i Winiary- powstaną nowe miejsca rekreacji

Stryszowa i Winiary – w tych miejscowościach niebawem zostaną wybudowane wielofunkcyjne boiska sportowe z nawierzchnią bezpieczną, a także towarzysząca im mała architektura. Obecnie Gmina Gdów ogłosiła przetarg na wykonanie inwestycji, a realizacja zadań w terenie ma się zakończyć w maju br.

Ramowy zakres zadań:
Stryszowa
 – budowa boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu w tym montaż elementów małej architektury, montaż oświetlenia fotowoltaicznego
Winiary – budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z ogrodzeniem, remont istniejącego ogrodzenia, budowa bieżni, utwardzenie terenu, montaż elementów małej architektury, montaż oświetlenia fotowoltaicznego  

Inwestycje będą realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania pozyskanego przez Gminę Gdów wynosi: 629 287,00zł.

źródło: gdow.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content