,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gdów na lata 2019- 2022” -konsultacje społeczne

Jak informuje strona gdow.pl w dniach od 27 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt dokumentu ,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gdów na lata 2019- 2022”. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny z uwagi na przedmiot konsultacji, który dotyczy mieszkańców całej Gminy Gdów.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
1.Badanie opinii mieszkańców w drodze ankiety poprzez:
– udostępnienie formularza ankietowego w Urzędzie Gminy Gdów, ul. Rynek 40, 32-420 Gdów, Dziennik Podawczy 
– udostępnienie formularza ankietowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów www.gdow.pl.
2. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców zaplanowane w dniu  4 stycznia 2019 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Gdów 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jestKierownik Referatu Przedsięwzięć Społeczno – Gospodarczych w Urzędzie Gminy Gdów.

Wypełnione formularze ankietowe można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Gdów lub przesłać na adres pocztowy Urzędu Gminy Gdów, ul. Rynek 40, 32-420 Gdów do dnia zakończenia konsultacji tj. r. do dnia  11 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu)

Załączniki:
– ZARZĄDZENIE
– PROJEKT STRATEGII 
– FORMULARZ ANKIETOWY I OGŁOSZENIE (FORMULARZ ANKIETOWY W WERSJI EDYTOWALNEJ)

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content