Strabag z najkorzystniejszą ofertą na budowę obwodnicy Gdowa

Po przeprowadzeniu oceny złożonych w postępowaniu przetargowym dokumentów na budowę drugiego etapu obwodnicy Gdowa wyłoniono budowniczego nowej drogi. Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie konsorcjum STRABAG Sp. z o.o. – Lider, ul. Parzniewska 10, 05-800 w Pruszków, STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o., – Partner ul. Lipowej 5a  52-200 Wrocław złożyło najkorzystniejszą ofertę, która opiewana na 22 136 220, 00 zł brutto.

Przypomnijmy. Zadanie pn. „Budowa obwodnicy Gdowa – etap II” zakłada powstanie nowej trasy o długości około 2,1km od ul. Bocheńskiej do ul. Dłużyzny. Droga będzie trasą klasy technicznej G – dwupasmowa o szerokości jezdni 2 x 3,5m z poboczami i chodnikami. Koncepcja zakłada także budowę nowego mostu na rzece Rabie oraz trzech przepustów na mniejszych ciekach wodnych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również odwodnienie drogi, budowę oświetlenia ulicznego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenie zieleni, umocnienia przy przekraczanych ciekach oraz konieczna będzie przebudowa i zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej, a także usunięcie kolidującego zadrzewienia. Nowa droga ma zostać oddana do użytku jesienią 2018 roku.

[Not a valid template]

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content