Stowarzyszenie z Nieznanowic prosi o wypełnienie ankiety rodziców dzieci 0-3 lat

Przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice zwracają się z prośbą do rodziców, którzy mają dzieci w wieku 0-3 lat, o wypełnienie ankiety, którą zamieszczamy poniżej.

Ankieta skierowana jest do rodziców najmłodszych dzieci z terenu Gminy Gdów. Celem działania realizowanego przez Stowarzyszenie jest poznanie problemów i potrzeb rodzin z małymi dziećmi z gminy Gdów.

Zależy nam na Państwa opinii, bo uważamy, że dobre warunki opieki, rozwoju i edukacji małych dzieci przekładają na lepsze życie wszystkich mieszkańców. Będziemy wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety. Na podstawie Państwa odpowiedzi opracowana zostanie Diagnoza problemów i potrzeb małych dzieci w gminie Gdów przedstawiająca sytuację na dziś i rekomendacje na przyszłość. Wyniki Diagnozy zostaną zaprezentowane mieszkańcom i władzom gminy„- mówi Barbara Rytko ze Stowarzyszenia.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content