Staże w ramach Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, iż z dniem 6.10.2020 r. ogłasza nabór na organizację staży w ramach Funduszu Pracy.

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13A,
przesyłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce
 
lub
 
za pośrednictwem wrzutki przy wejściu do budynku PUP w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce.
 
lub
 
przesłać w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania:

  • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami organizacji staży znajdującymi się w załączeniu.

Załączniki

Wniosek o zawarcie umowy z programem stażu i klauzulą.pdf (pdf, 447 KB)

Zasady organizowania staży 2020 .pdf (pdf, 1219 KB)

źródło: wieliczka.praca.gov.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content