Stanowisko Wójta Gminy Gdów w sprawie budowy kompostowni w Cichawie

Na stronie FB m.in. na profilu „Protest Szczytniki” po ostatniej sesji Rady Gminy Gdów na nowo rozgorzała dyskusja na temat działki i planów budowy kompostowni w Cichawie. Mieszkańcy wyrażają obawę, że władze samorządowe zmieniły zdanie, i że jednak może powstać tam kompostownia, pomimo zapewnień Wójta Gminy, że tak się nie stanie.

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Gdów zapewnił w swym oświadczeniu mieszkańców, że w Cichawie żadna kompostownia nie powstanie. Poniżej publikujemy stanowisko Wójta Gminy Gdów, które zostało w dniu wczorajszym przedstawione na stronie urzędu gminy.

„Z oburzeniem przyjąłem informację, że trwająca od wielu miesięcy sprawa „budowy kompostowni w Cichawie” w ostatnich dniach zostaje w podły sposób wykorzystana do celów politycznych. Jest to szczególnie oburzające właśnie teraz, kiedy wszyscy skupiamy się na walce z koronawirusem i to ona powinna być obecnie absolutnym priorytetem.

Jednak, jak widać, nie dla wszystkich….

Roman Wcisło wspólnie z kilkoma radnymi PiS próbuje siać niepokój w mieszkańcach i wykorzystać ich zdenerwowanie spowodowane epidemią. Roman Wcisło informuje mieszkańców rzekomo skandalicznych decyzjach podejmowanych obecnie w temacie kompostowni. Podważa także sam fakt obradowania w czasie ostatniej Sesji Rady Gminy Gdów.

Dlatego dziś, jako Wójt Gminy Gdów, zamiast skupiać się na walce z koronawirusem, czuję się zobowiązany wobec Mieszkańców, by odnieść się do pewnych kwestii.

Po pierwsze. Sesja Rady Gminy Gdów, która odbyła się 26 marca br. została zwołana przez Przewodniczącego tydzień wcześniej. Wówczas nie było jeszcze mowy o kolejnych, radykalnych środkach ostrożności i zakazie zgromadzeń. W między czasie zostały wprowadzone nowe obostrzenia. Wówczas podjęto decyzję, że Sesja odbędzie się przy zastosowaniu różnorodnych środków ostrożności, ponieważ jest konieczność przyjęcia uchwał. Dlatego w obradach wzięli udział jedynie Radni, osoby referujące projekty uchwał oraz obsługa techniczna. Do dyspozycji wszystkich były maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji. Zadbano także o zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy poszczególnymi osobami.

Roman Wcisło podważa fakt gromadzenia się radnych w czasie obrad Rady Gminy Gdów, ale nie widzi (albo nie chce widzieć), że w tym samym czasie obraduje np. Sejm RP i Senat RP. Ale nawet nie trzeba daleko szukać – w sąsiedniej Gminie Niepołomice w dniu wczorajszym odbyła się Sesja Rady Miejskiej, dziś obrady zaplanowano w Wieliczce, a w Powiecie Wielickim Przewodniczący Rady zwołał Sesję na 6 kwietnia….

Szanowni Mieszkańcy. Owszem, w Urzędzie Gminy podobnie jak w innych instytucjach nie ma obecnie bezpośredniej obsługi Mieszkańców, ale Urząd  funkcjonuje. Załatwiane są sprawy i realizowane są zadania. Sesja została przeprowadzona, ponieważ ustawy obligują Radnych do podjęcia pewnych uchwał w określonych terminach. Obrady to nie spotkanie towarzyskie, ale normalna praca w poczuciu odpowiedzialności za Gminę Gdów. Dlatego tym bardziej dziękuję wszystkim Radnym za wyrozumiałość i wzięcie udziału w sesji.

Po drugie. Roman Wcisło twierdzi, że Radni z Komitetu Wyborczego Wójta Zbigniewa Wojasa zagłosowali przeciwko uchwale o zmianie punktowej planu przestrzennego. Natomiast takiego głosowania w ogóle nie było!!!  Zdjęty przez Radnych z porządku obrad projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cichawa zostanie zmieniony i ponownie zgłoszony do procedowania. Zmiana polegać będzie na powiększeniu terenu, na którym ograniczona zostanie możliwość budowy kompostowni i prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Ograniczenie będzie dotyczyło również sąsiednich działek leżących po obu stronach drogi powiatowej. Zainteresowanych proszę jednak o cierpliwość i wyrozumiałość. Wspomniane projekty przedstawię Radzie Gminy dopiero w momencie, kiedy sytuacja w kraju wróci do stanu sprzed epidemii.

Po trzecie. Uważam, że działania podejmowane przez Romana Wcisło wraz z kilkoma radnymi PiS mają podłoże polityczne i są sterowane odgórnie, bo  ataki nie są wymierzone tylko w moją osobę. W całą sprawę próbuje się „wplątać” kandydata na Prezydenta RP Władysława Kosiniaka – Kamysza, który prywatnie jest moim zięciem.

Po czwarte. Wiem, że obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa wywołuje u wszystkich mieszkańców stres, niepokój, zdenerwowanie…. Dlatego właśnie od pracowników urzędów, od radnych, od osób zaufania publicznego powinniśmy wymagać odpowiedzialnych zachowań, a nie wykorzystywania obecnej sytuacji do realizacji własnych celów politycznych. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie podburzanie ludzi i granie na ich emocjach uważam za wyjątkowo nieuczciwe i podłe.

KOŃCZĄC, CHCĘ PONOWNIE PODTRZYMAĆ MOJE ZOBOWIĄZANIE I SŁOWO DANE MIESZKAŃCOM. ŻADNA KOMPOSTOWNIA W CICHAWIE NIE POWSTANIE!

Osoby próbujące zbić kapitał polityczny na obecnej sytuacji bardzo proszę o opamiętanie. Zdrowie i życie nas wszystkich jest przecież ważniejsze niż realizacja swoich politycznych ambicji”

                                                                     Zbigniew Wojas

                                                                    Wójt Gminy Gdów

źródło: gdow.pl

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content