Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach zaprasza osoby dorosłe i chętne do korzystania ze wsparcia placówki

Na terenie naszej gminy działa Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach, który zaprasza osoby dorosłe i chętne do korzystania ze wsparcia placówki. Jest to placówka dziennego pobytu, do której mogą uczęszczać osoby przewlekle psychicznie chore, upośledzeni umysłowo lub osoby wykazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych. Ze świadczeń ŚDS mogą korzystać osoby, które wyrażają zgodę na udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych; nie są uzależnione od alkoholu i narkotyków; nie są agresywne w stosunku do współuczestników oraz pracowników ŚDS.

ŚDS w Zagórzanach jest miejscem ciepłym, przyjaznym, tworzonym przez wszystkich członków (uczestników) grupy, gdzie każdy uczestnik otoczony jest opieką indywidualną w zależności od potrzeb i sytuacji. Każdy z nich tworzy ten dom i jednocześnie jest za niego odpowiedzialny. Poprzez różne formy swojej działalności tworzy i wspiera uczestników grupy zarówno w swoim otoczeniu jak i w terenie.

W Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane są  różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie osobie jak największej w  miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego. Uczestnicy mają zapewnioną fachową obsługę psychologiczną, terapeutyczną, medyczną.

Chętni proszeni są o kontakt ze Środowiskowym Domu Samopomocy : Zagórzany 109, 32-420 Gdów  tel: 12 251 40 41, e-mail: sdszagorzany@wp.pl.

Zobacz także:  http://www.sdszagorzany.pl/

źródło: gops.gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content