Spotkanie wójta gminy Gdów z sołtysami

Dziś w budynku Centrum Kultury w Gdowie odbyło się spotkanie wójta gminy Gdów Zbigniewa Wojasa z sołtysami. W spotkaniu uczestniczyli także: sekretarz gminy Bożena Malarczyk, skarbnik gminy Katarzyna Lisowska oraz kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Tomasz Miszczyk.

Na początku spotkania omówiono sprawy inwestycyjne, wójt podsumował co zostało już zrobione w tym roku, i co jest w planach na kolejne miesiące. Wśród inwestycji, które niebawem się zakończą gospodarz gminy wyminił m.in rozbudowę Szkoły w Jaroszówce, remizę w Cichawie, rozbudowę gdowskiego przedszkola. Omówiono także kwestie remontów dróg i budowy chodników a także remontów w budynkach komunalnych.

Wójt przedstawił także obecną sytuację epidemiczną na terenie naszej gminy (obecnie mamy dwie osoby chore, a od początku pandemii na terenie gminy odnotowano 22 przypadki zakażenia COVId-19), wspólnie zastanawiano się nad organizacją jesiennych wiejskich zebrań budżetowych, oraz omawiano lokalne problemy zgłaszane przez poszczególnych sołtysów.

Skarbnik gminy omówiła sprawy związane z wydatkowaniem środków publicznych oraz przypomniała procedury dokonywania zakupów ze środków gminnych.  Kierownik referatu rolnictwa opowiedział o zbliżajacym się Powszechnym Spisie Rolnym,  oraz poruszył sprawy związane gospodarką odpadami komunalnymi, przypominając jak działa PSZOK, i jakie zmiany planowane są w nabliższym czasie w tym temacie. O tym będziemy na bieżąco informować na  naszym portalu.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content