Spotkania z sołtysami i KGW

W ostatnich dniach po okresie przerwy związanej z pandemią, zorganizowano spotkania z przedstwicielkami KGW oraz z sołtysami, by omówić najważniejsze tematy.

Spotkanie z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich odbyło się w dużej sali w remizie OSP Gdów.  Rozmawiano m.in na temat organizacji wydarzeń kulturalnych w dobie epidemii,  funkcjonowaniu targowiska Mój Rynek w nowym reżimie sanitarnym, planowanych jubileuszach.

W spotkaniu z sołtysami uczestniczyli wójt gminy  Zbigniew Wojas, sekretarz Bożena Malarczyk, Skarbnik Katarzyna Lisowska, a także kierownicy poszczególnych referatów i jednostek samorządowych. Omawiano bieżące sprawy m.in inwestycje i remonty, oraz organizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który odbędzie się jesienią br. 

zdj. gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content