Spotkaj się z Odkrywcami Historii już w najbliższą niedzielę w czasie Święta Ziemi Gdowskiej

Już w najbliższą niedzielę na Zarabiu w Gdowie zaprezentują się Odkrywcy Historii. Będzie szansa porozmawiać z prawdziwymi pasjonatami historii, zobaczyć broń oraz mundury z okresu pierwszej  i drugiej wojny światowej.

Mówią o sobie, że są nieformalną grupą pasjonatów historii wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem okresu I i II wojny światowej. Ich podstawowym narzędziem do przekazywania wiedzy jest rekonstrukcja historyczna, czyli wierne odtwarzanie realiów z minionych wieków.

Jednak nie ograniczają się jedynie do występów w mundurach. Uprawiają także turystykę historyczną, zwiedzając i odkrywając na nowo zapomniane regiony naszego kraju. Wśród nich są także kolekcjonerzy zabytków przeszłości i archiwaliów. Organizują tzw. „żywe lekcje historii” we współpracy z lokalnymi władzami i szkołami. Głównym celem ich działalności jest przedstawianie historii w sposób ciekawy i atrakcyjny dla osób nieinteresujących się na co dzień tym zagadnieniem.

Projekt „Odkrywcy Historii” jest nową organizacją, lecz nie można ich nazwać nowicjuszami, gdyż członkowie grupy działali już wcześniej od lat w szeregach innych stowarzyszeń historycznych w Małopolsce.

Zobacz ich stronę na FB: Projekt Odkrywcy Historii

zdjęcia z „Żywej lekcji historii” w Wiatowicach i w Podolanach

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content