Sportowiec Gminy Gdów 2015/2016- III Edycja

Po raz III Gmina Gdów ogłasza konkurs na najlepszego Sportowca i Sportsmenkę.  W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy naszej Gminy.

Punktacja prowadzona będzie w kategoriach:

 • dziewczęta i chłopcy – szkoły podstawowe – klasy IV – VI,
 • dziewczęta i chłopcy – gimnazja,
 • dziewczęta i chłopcy – szkoły ponadgimnazjalne,
 • open – kobiety i mężczyźni z wysokimi osiągnięciami sportowymi (oceny dokonuje komisja organizacyjna konkursu).
 • punkty zdobywa się albo za udział w zawodach, albo za uzyskane miejsce.

 

Mieszkańcy Gminy Gdów startujący w zawodach sportowych szczebla powiatowego i wyższych otrzymują odpowiednią ilość punktów zależnie od rangi zawodów i zdobytego miejsca. Punkty uzyskuje się zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i zespołowych.

Zasady przyznawania punktów określa regulamin konkursu (do ściągnięcia poniżej).

Informacje o osiągnięciach sportowych na formularzu (zał. 2 do regulaminu) przekazują:

 • w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Gdów – nauczyciele uczący daną osobę,
 • w przypadku kategorii open – sami zainteresowani, opiekunowie, trenerzy itp.
  ( informacje muszą być weryfikowalne),
 • szkoły podają informację o maksymalnie pięciu najlepszych dziewczynkach
  i pięciu chłopcach.

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia – 20.10.2016r – na adres:

– Gimnazjum w Niegowici, 32 – 420 Gdów, Niegowić 62

lub

– rajle@wp.pl

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym:

Regulamin – Najlepszy sportowiec Gminy Gdów 2015-2016 (1)

źródło: Gimnazjum w Niegowici

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content