Skorzystaj ze wsparcia  finansowego Wielickiego Urzędu Pracy

Jesteś mikroprzedsiębiorcą, lub prowadzisz małe, średnie przedsiębiorstwo, lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie),

 

Przeczytaj o pomocy, którą możesz uzyskać!

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce w oparciu o Ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568),

prowadzi następujące nabory na wsparcie dla przedsiębiorców:

  • nabór wniosków o niskoprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiebiorców w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje na temat pożyczek można uzyskać pod adresem: https://wieliczka.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

  • nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych z terminem składania od 16.04.2020 r do 30.04.2020 r.

Szczegółowe informacje na temat pożyczek można uzyskać pod adresem: https://wieliczka.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

  • nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców z terminem składania od 16.04.2020 r do 30.04.2020 r.

Szczegółowe informacje na temat pożyczek można uzyskać pod adresem: https://wieliczka.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

  • nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych z terminem składania od 16.04.2020 r do 30.04.2020 r.

Szczegółowe informacje na temat pożyczek można uzyskać pod adresem: https://wieliczka.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Wszystkie informacje na temat tzw. Tarczy Antykryzysowej można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce:

www.wieliczka.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje na temat wsparcia można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 12 2897034, 12 2897014

Zapytania można także kierować na adres mailowy: tarcza@pupwieliczka.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content