ŚDM-warto wiedzieć: podział obowiązków

Jak wygląda organizacja Światowych Dni Młodzieży, i kto za co jest odpowiedzialny lokalnie?

Ojciec Święty powierzył rozwijanie i organizację Światowych Dni Młodzieży Papieskiej Radzie do spraw Świeckich. Do jej głównych zadań należy gwarancja wierności początkowemu projektowi ŚDM, zgodnie z zamierzeniami Ojca Świętego. Papieska Rada ds. Świeckich, a szczególnie jej Sekcja Młodzi, koordynuje cały proces przygotowania, dbając o niezbędną więź między Komitetem Organizacyjnym w Kościele lokalnym a Stolicą Świętą.

Organizatorem Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie jest Archidiecezja Krakowska. Za bezpośrednią realizację przygotowań do ŚDM w danym miejscu, w wymiarze organizacyjno-logistycznym i duchowym, odpowiada lokalny Komitet Organizacyjny, współpracujący ściśle z Papieską Radą ds. Świeckich. Komitet lokalny powoływany jest po ogłoszeniu kolejnego miejsca ŚDM i zawiązywany jest wyłącznie na czas przygotowań i trwania ŚDM w danymi miejscu. Składa się z reprezentantów diecezji-gospodarza i Konferencji Episkopatu danego kraju, którym przewodniczy biskup miejsca. W Krakowie Komitet Organizacyjny ŚDM przybrał poniższą strukturę (1):

PREZYDIUM

SEKRETARIAT GENERALNY

DEPARTAMENTY:

 • REJESTRACJI I PRZYJĘCIA PIELGRZYMÓW
 • KOMUNIKACJI
 • WOLONTARIATU
 • KATECHEZ
 • LOGISTYCZNY
 • WYDARZEŃ CENTRALNYCH
 • FESTIWALU MŁODYCH
 • PASTORALNY

oraz

 • SEKCJA FINANSOWA
 • AMBASADOR ŚDM KRAKÓW 2016 W MEDIACH

 

Także lokalnie zadania do zrealizowania związane z ŚDM zostały podzielone między Komitety Organizacyjne działające przy wszystkich parafiach a samorząd. Jak wygląda podział obowiązków na ternie naszej gminy (2)?

OBOWIĄZKI  KOMITETÓW  PARAFIALNYCH:

 • Podjęcie pielgrzymów z drogi i ugoszczenie ich ciepłym posiłkiem
 • Rozdysponowanie do miejsc zakwaterowania
 • Zapewnienie śniadań dla pielgrzymów w szkołach, remizach i domach prywatnych w których właściciele z różnych przyczyn nie mogą przygotować ich sami
 • Organizacja transportu dla grup które nie posiadają własnego środka transportu w obrębie parafii

 

OBOWIĄZKI GMINY:

 • Promocja wydarzenia na terenie Gminy
  • Dekoracja miejscowości (200 flag )
  • Wydanie folderów informacyjnych, mapek orientacyjnych, banerów, znaków i piktogramów ułatwiających   orientację w terenie
 • Organizacja Festiwalu Młodych
  • Impreza w nurcie chrześcijańskim  na Zarabiu mająca na celu wspólna integrację naszej społeczności  i pielgrzymów, promująca nasza kulturę, folklor i dorobek artystyczny lokalnych zespołów
 • Zakwaterowanie pielgrzymów w budynkach użyteczności publicznej i pokrycie kosztów związanych z ich pobytem oraz wyznaczenie koordynatorów zakwaterowania(całodobowe dyżury)
 • Ścisła współpraca ze wszystkimi służbami w celu zapewnienia bezpieczeństwa ŚDM na naszym terenie
 • Udostępnienie parkingów

źródło: (1) http://www.krakow2016.com/

(2) Koordynator ds. logistyki ŚDM z ramienia gminy Gdów Zbigniew Witkowski

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content