Są pieniądze na wymianę starych pieców w gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły gazowe

Gmina Gdów pozyskała ponad 3,5 mln. zł. dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz – etap II”.

W ramach zadania przewidziana jest:

  • wymiana 156 starych pieców w gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły gazowe,
  • wykonanie termomodernizacji w 49 budynkach,
  • działania edukacyjne na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Realizacja całości zadania potrwa do połowy 2023 roku. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.4 Redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

 

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content