Są już wyniki matur

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło 258 030 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników), z czego w województwie małopolskim – 24 900.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2017 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:

  • w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego
  • w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. 

Zdawalność egzaminu maturalnego dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2017 r:

Ogółem dla kraju: 78,5%

Ogółem dla Małopolski: 83%

Ogółem dla Powiatu Wielickiego: 84%

Zdawalość wśród absolwentów Liceum Ogólnokształcącego:

 dla kraju: 84,4%

dla Małopolski: 88%

dla Powiatu Wielickiego: 84%

Zdawalość wśród absolwentów Technikum:

dla kraju: 67,9%

dla Małopolski: 75%

dla Powiatu Wielickiego: 83%

Maturzyści z Gdowa mają powody do dumy. Wśród Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 93% zdało egzamin dojrzałości, a wśród absolwentów Technikum 100%! (*)

Serdecznie gratulujemy!

Uczniowie mogą zobaczyć szczegółowe swoje wyniki po wejściu do systemu OBIEG na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Źródło: http://www.oke.krakow.pl, (*) FB Zespół Szkół w Gdowie

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content