Rząd wprowadził nowe ograniczenia z związku z epidemią

W dniu wczorajszym rząd wprowadził nowe rozporządzenie, które zaostrza reguły walki z koronawirusem. W myśl nowych zasad bezpieczeństwa:

– Wyjścia z domu odbywać się będą wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach. To oznacza, że miejsce zamieszkania możemy opuścić wyłącznie wychodząc do pracy, sklepu czy apteki oraz by załatwić niezbędne sprawy życia codziennego.
– Nowe przepisy zakazują także zgromadzeń, spotkań imprez czy zebrań. Będziemy mogli spotykać się wyłącznie z członkami najbliższej rodziny. Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
– Ograniczenia zostaną wprowadzone również w transporcie zbiorowym. Od teraz dozwolona liczba osób wynosić będzie maksymalną dostępną liczbę miejsc siedzących podzieloną przez 2.
-Podczas mszy świętych i nabożeństw religijnych maksymalna liczba osób uczestniczących wynosić będzie 5, plus osoby funkcyjne.

Ponadto nadal obowiązują dotychczas wprowadzone ograniczenia w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wójt Gminy Gdów apeluje do  mieszkańców:  W zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa musimy zaangażować się wszyscy, bez wyjątku. Dlatego postępowanie każdego z nas musi być zgodne z zaleceniami służb sanitarnych, w poczuciu odpowiedzialności za rodzinę i najbliższych.

więcej szczegółów nowego rozporządzenia:zobacz tutaj

zdj. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

                                                                    

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content