Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Małopolskiego

Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolskie Nadzieje na Igrzyska Europejskie ‘23” dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w sportach o istotnym znaczeniu dla Województwa.

Małopolanie uzyskujący wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej, zasługują na wyróżnienie w postaci stypendiów sportowych, a tym samym stworzenie im jak najlepszych warunków do uprawiania sportu, dając perspektywę osiągnięcia w przyszłości coraz lepszych wyników sportowych.

Celem funduszu stypendialnego jest tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi sportu i podnoszeniu poziomu sportowego zawodnikom, przygotowującym się do startów na imprezach najwyższej rangi, w tym m.in. do udziału w III Igrzyskach Europejskich, wspierając jednocześnie proces wyselekcjonowania utalentowanych sportowców, dając im możliwość osiągnięcia w przyszłości coraz lepszych wyników sportowych.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) osiągnięcie wyniku sportowego, jednego z niżej wymienionych:

  • zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich,
  • zdobycie medalu na mistrzostwach świata,
  • zdobycie medalu na mistrzostwach Europy,
  • uzyskanie nominacji uprawniającej do startu w igrzyskach olimpijskich,
  • członkostwo w Kadrze Narodowej polskiego związku sportowego w danym sporcie, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  • zdobycie złotego medalu na mistrzostwach Polski;

2) wynik sportowy należy osiągnąć w jednej z następujących dyscyplin sportowych: Badminton; Biegi górskie; Gimnastyka; Judo; Kajakarstwo – Slalom, Sprint; Karate; Kolarstwo – MTB, Szosowe; Koszykówka 3×3; Łucznictwo; Pięciobój nowoczesny; Piłka Ręczna plażowa; Pływanie synchroniczne; Podnoszenie ciężarów; Rugby 7; Siatkówka halowa; Siatkówka plażowa; Skoki narciarskie na igelicie; Strzelectwo sportowe; Szermierka; Taniec sportowy – Breaking; Tenis stołowy; Triathlon; Wspinaczka sportowa; Zapasy.

W ramach funduszu stypendialnego przyznaje się stypendia:

1) w roku 2021 za osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia złożenia wniosku,

2) w roku 2022 za osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia złożenia wniosku,

3) w roku 2023 za osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia złożenia wniosku.

Można otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku kalendarzowym. Nie można otrzymać stypendium za ten sam wynik sportowy więcej niż jeden raz.

Stypendia sportowe będą przyznawane od lipca 2021 roku do czerwca 2023 roku, przy czym w danym roku kalendarzowym można otrzymać stypendium na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, z wyjątkiem roku 2022 kiedy to stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.

Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać m.in.: osoby fizyczne, polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej. Zgłoszenie własnej kandydatury może dokonać osoba uprawniona do stypendium, tj. pełnoletni zawodnik, lub w przypadku zawodników niepełnoletnich, jego rodzic /opiekun prawny. Inicjatywa przyznania stypendium może również pochodzić od Zarządu Województwa Małopolskiego.

Regulamin, wzór wniosku praz treść uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego znajdziesz na stronie: 

www.malopolska.pl- zobacz tutaj

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content