Rozpoczął się nowy rok szkolny. Jakie zmiany czekają uczniów?

Pierwszy dzwonek oznajmił rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie po wakacjach spotkali się w szkołach ze swymi kolegami oraz nauczycielami. Dla niektórych to pierwszy krok w nowym miejscu, inni wchodzą w dobrze im znane mury i środowisko. Ale i dla nich coś się zmieni…Polski rząd zapowiada dużą reformę oświaty, w której największe zmiany będą wdrażane już od przyszłego roku, a chodzi o wygaszanie gimnazjów i utworzenie docelowo ośmioklasowych szkół podstawowych. W tym roku MEN zniosło obowiązek szkolny dla sześciolatków, dając rodzicom możliwość swobodnego wyboru czy posłać dziecko do szkoły czy do przedszkola. Ponadto od tego roku szkolnego szóstoklasiści nie będą pisać sprawdzianu podsumowującego a maturzyści będą mogli odwoływać się od wyników części pisemnej egzaminu do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

A jak rozpoczął się rok szkolny w naszej gminie?

W Urzędzie Gminy wręczono akty powołania dyrektorom placówek oświatowych wyłonionym w tegorocznych konkursach. W Bilczycach i w Szczytnikach wybrano na kolejną kadencję dotychczasowych dyrektorów – Ewę Dziedzic w SP w Bilczycach i Wojciecha Biernata w SP w Szczytnikach, a nowym dyrektorem w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie wybrano Urszulę Janicką (dotychczas kierującą Przedszkolem Samorządowym w Szczytnikach).  Obowiązki dyrektora Przedszkola Samorządowego w Szczytnikach będzie pełniła (do 30 czerwca 2017) Małgorzata Kołos.

W tym roku szkolnym w gminie Gdów jest 211 sześciolatków z czego do klas I zapisanych jest 37, a 174 sześciolatków pozostanie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W sumie w roku szkolnym 2016/2017 jest 118 pierwszoklasistów. Jest to znaczniej mniej niż w ubiegłym roku. Klasy pierwsze powstały we wszystkich szkołach podstawowych, jednak w Szkole Podstawowej w Gdowie powstały tylko 2 oddziały klasy I dla 27 dzieci. Dla porównania w ubiegłym roku szkolnym było 4 oddziały klasy I do których uczęszczało 93 uczniów. W Szkole Podstawowej w Niegowici powstał 1 oddział klasy I dla 15 dzieci (w ubiegłym roku szkolnym było 2 oddziały klasy I do których uczęszczało 38 uczniów). Na jedenaście szkół podstawowych na terenie gminy Gdów w trzech z nich tj. Wiatowicach, Książnicach i Jaroszówce są klasy łączone. W związku z mniejszą liczbą klas I, w szkołach gdzie są klasy łączone dwóch nauczycieli przeszło na emeryturę, a jeden nauczyciel został zwolniony.

Źródło: men.gov.pl , UG w Gdowie, gdow.pl,

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content