Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o szyb windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych

Przy Urzędzie Gminy w Gdowie rozpoczęły się prace związane z rozbudową budynku o szyb windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. Jest to jedno z działań mających na celu realizację ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prace potrwają do kwietnia 2021 r. Wartość zadania to prawie 240 tys. zł.

Winda zlokalizowana będzie przy północnej ścianie budynku (od strony parkingu za Urzędem Gminy). Tam zostanie wyznaczone też dodatkowe miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. W tym miejscu zapewniony jest zarówno dostęp do windy na poziomie terenu poprzez istniejący plac z tyłu budynku jak i dostęp wewnątrz budynku. Zadanie współfinansowane jest z funduszy pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content