Rolnicy utrzymujący lochy i prosięta mogą już składać wnioski pomocowe

Od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. w  biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o wsparcie.

Pomoc przysługuje tym producentom, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy spełniający kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w których gospodarstwach w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się lub urodzi minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. 

Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk świń (prosiąt), jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej.

Producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie w terminie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji do 15 kwietnia 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.

Wnioski można je złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. Należy pamiętać, że o terminowości złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do biura powiatowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ARiMR T U T A J. 

 

 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content