Rodzicu, włącz się w przygotowanie „Strategii edukacji małego dziecka”

W ramach projektu „RAZEM DLA DZIECI – od edukacji rodzicielskiej do aktywności obywatelskiej”  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice zamierza opracować dokument planistyczny „Strategię edukacji małego dziecka”, która zapewnieni dzieciom lepszy rozwój i lepsze dzieciństwo w naszym lokalnym środowisku.

Najmłodsze dzieci (uznajmy, że te do 6 r.ż:) to szczególna grupa społeczna – całkowicie zależna od otoczenia i od dorosłych. Pierwsze lata dzieciństwa determinują resztę życia, dlatego wśród dzieci nie powinno być nierówności. Wszystkie dzieci – także te nasze, z terenów wiejskich powinny mieć stworzone odpowiednie bodźce edukacyjne, bezpieczne i opiekuńcze miejsca, gdzie będą mieć możliwość rozwijania nowych relacji i poznawania świata. Dlatego – wspólnie chcemy wypracować takie rozwiązania, które przyczynią się do ich „lepszego życia”. To my, najbliższe otoczenie jesteśmy za to odpowiedzialni, dlatego nie przenośmy wyłącznej odpowiedzialności na władze i urzędników oświatowych. Zróbmy coś wspólnie„- mówi Pani Barbara, mama 2,5-letniego Wojtusia i 8-miesięcznej Ani, członkini Stowarzyszenia.

Jak będzie wyglądała praca nad „strategią”?

Najogólniej wszystko, co wypracujemy będzie opierać się na metodzie partycypacji: będziemy informować, konsultować i pytać innych o zdanie. Zostanie zawiązana grupa robocza składająca się z różnych osób/podmiotów/instytucji. Będziemy ze sobą współpracować. Zaczniemy od warsztatów pracy grupowej z zakresu przygotowania strategii. Potem będą odbywać się spotkania/seminaria z moderatorem, który będzie czuwał nad stroną formalną dokumentu. Uwieńczeniem zadania będzie spisana strategia – ale przede wszystkim ukonstytuuje się grupa rodziców/mieszkańców zainteresowanych podejmowaniem działań na rzecz dzieci. Na wszystko mamy czas do końca czerwca br. W pracach nad strategią będziemy współpracować z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy, której misja  brzmi: Chcemy inspirować do tworzenia warunków, w których każde dziecko może rozwijać, odkrywać i wykorzystywać własny potencjał. Włączamy w działania rodziców, osoby pracujące z dziećmi, samorządy i administrację państwową. Kładziemy nacisk na jakość, wymierne efekty i skalę, bo tylko duże liczby mogą zmieniać świat.”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nieznanowic zaprasza zainteresowanych na pierwsze spotkanie do Niepublicznego Żłobka Karolek w Nieznanowicach – 2 marca, w sobotę na godz. 11. Udział w zadaniu jest bezpłatny. Kontakt: stowarzyszenie@nieznanowice24.pl lub przez FB.

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content