Remonty dróg

Książnice, Pierzchów i Wieniec są jednymi z wielu miejscowości, w których prowadzone są roboty związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ponadto, w tym roku zaplanowano szereg innych prac na drogach gminnych.

Drogi do pól
W najbliższych tygodniach zakończy się realizacja zadania pn.: „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gdów w 2018r.” Prace realizowane są w Zręczycach, Pierzchowie (zdjęcie 1), Jaroszówce, Książnicach (zdjęcie 2), Marszowicach, Wieńcu (zdjęcie 3), Klęczanie, Winiarach, Szczytnikach i Świątnikach Dolnych. Koszt zadania wynosi około 310 000,00zł.

Nakładki asfaltowe
Na terenie gminy Gdów realizowane jest zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2018r”. Prace realizowane są w Bilczycach, Niżowej, Winiarach, Fałkowicach, Zręczycach, Zagórzanach, Podolanach, Gdowie, Marszowicach, Nieznanowicach, Pierzchowie, Niewiarowie, Krakuszowicach, Wiatowicach, Cichawie, Liplasie, Czyżowie i Szczytnikach. Łącznie 25 odcinków dróg. Koszt zadania to około 700 000,00zł. Termin wykonania wyznaczono na koniec października br. 

Przebudowa drogi gminnej Wieniec – Jaroszówka
Przed końcem listopada zakończy się gruntowna modernizacja drogi gminnej Wieniec – Jaroszówka na odcinku ponad 2 km. Ceny zaproponowane przez wykonawców w przetargu wahają się pomiędzy 799 828,41zł., a 1 180 800,00zł.

Powstaje dokumentacja

Na zlecenie Gminy Gdów przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
1. Remont przepustu drogowego za Urzędem Gminy w Gdowie,
2. Budowa chodnika przy ul. Bocheńska w Gdowie – od ul. Cegielnianej do centrum (strona prawa),
3. Budowa drogi gminnej od ronda księdza Karola Wojtyły do terenów przemysłowych zlokalizowanych przy obwodnicy Gdowa,
4. Budowia chodnika od apteki do budynku dawnej poczty w Niegowici,
5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gdowie (ul. Stadnicka, strona północna).

Ponadto, Gmina Gdów szuka wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Odwodnienie drogi wewnętrznej (dz. nr 58) w msc. Książnice”. Termin wykonania usługi: 17 grudnia 2018r. 

Modernizacja parkingu dolnego przy kościele w Gdowie
Gmina Gdów niebawem rozstrzygnie przetarg na realizację inwestycji pn. „Ożywienie życia rekreacyjno – kulturalnego poprzez remont połączony z modernizacją nawierzchni parkingu w miejscowości Gdów – etap III”. Roboty prowadzone będą od września do połowy listopada 2018r.

Zaprojektujemy nowe chodniki w Bilczycach i Fałkowicach
Gmina Gdów przejęła od Województwa Małopolskiego zadania polegające na wykonaniu projektów chodników przy drogach wojewódzkich w Bilczycach i Fałkowicach:
– „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 obejmujący odcinek po prawej stronie (około 0,2km) od ul. Cmentarnej w kierunku ronda na ul. Krakowskiej w Gdowie oraz na dalszym odcinku (około 1,2km) strona lewa od ronda w kierunku Bilczyc do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 560120K (Bilczyce/Gdów) z uwzględnieniem budowy zatoki lewo i prawostronnej”,
– „Budowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku (około 1,2km) od ronda na ul. Myślenickiej w Gdowie do skrzyżowania z drogą gminną nr 560124K w msc. Fałkowice”.

Sporządzenie projektów niezbędne jest do rozpoczęcia inwestycji w terenie.

Chodnik przy ul. Obrytka w Gdowie
W najbliższych dniach zostanie ponownie ogłoszony przetarg mający wyłonić wykonawcę budowy dalszego odcinka chodnika przy ul. Obrytka w Gdowie.

Źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content