Remonty, budowy, przebudowy…

Remont drogi Wiatowice-Liplas

Nasz przegląd inwestycji zaczynamy od najnowszej informacji, na którą czekali przede wszystkim mieszkańcy Wiatowic i Liplasu. Będzie remont drogi gminnej łączącej te dwie wsie.

17 sierpnia w Urzędzie Gminy zostały otwarte oferty złożone w przetargu na remont drogi gminnej łączącej Liplas z Wiatowicami. Swoje propozycje przedstawiło 7 wykonawców. Roboty będą prowadzone na odcinku około 2,35 km. Ceny zaproponowane przez wykonawców wahają się od  1 023 269,09 do 1 241 123,85 brutto (zł). W najbliższych dniach zostanie dokonana analiza ofert. Umowa zostanie podpisana z wykonawcą, który spełni wszystkie warunki zawarte w specyfikacji przetargowej oraz uzyska największą ilość punktów w świetle przyjętego kryterium. Prace w terenie mają być realizowane jesienią br. i mogą potrwać maksymalnie 3 miesiące. Zadanie będzie współfinansowane z pieniędzy pozyskanych przez Gminę Gdów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Trwa modernizacja PSZOK

Od początku sierpnia nieczynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gdowie przy ul. Staszica. Od wiosny trwają tam prace związane z przebudową obiektu, które w pełni mają się zakończyć jesienią br.

W ramach przebudowy zaplanowano m.in. place technologiczne, miejsca postojowe i chodniki wraz odwodnieniem placu, dodatkowe oświetlenie, montaż wiat (zadaszenia) nad pojemnikami i kontenerami do zbiórki odpadów, utworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych i punktu napraw (tak by możliwe było przygotowanie odpadów do ponownego użytku), montaż kontenerów do przechowywania wyselekcjonowanych odpadów, utworzenie zaplecza biurowego, ogrodzenie….

Urząd Gminy pozyskał ponad 1,1 mln. zł. dofinansowania ze środków unijnych na realizację przebudowy obiektu. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19, Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość prac: 1 790 000,00zł.

Termin otwarcia Punktu dla mieszkańców jest zaplanowany na 31 sierpnia br.

 

Remonty w szkołach i przedszkolach

Okres wakacji to najlepszy czas na wykonanie inwestycji i remontów w szkołach i przedszkolach. W części placówek roboty są już wykonane, w część cały czas trwają, a np. w Szkole Podstawowej w Jaroszówce będę wykonywane w najbliższych tygodniach (remont elewacji budynku).

Najważniejsze prace remontowe i modernizacyjne 2021 r. realizowane w okresie tegorocznych wakacji:

SZKOŁA PODSTAWOWE BILCZYCE:

– wymiana pieca centralnego ogrzewania i modernizacja kotłowni

– remont placu apelowego przy budynku

SZKOŁA PODSTAWOWA GDÓW:

– malowanie sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych    

SZKOŁA PODSTAWOWA KSIĄŻNICE :

– adaptacja pomieszczenia na szatnię do lekcji WF

– wymiana pieca centralnego ogrzewania i modernizacja kotłowni          

SZKOŁA PODSTAWOWA NIEGOWIĆ:

– utworzenie pracowni komputerowej 25 stanowisk

– wymiana uszkodzonej podbitki dachu budynku szkoły

– wykonanie renowacji uszkodzonych parkietów na korytarzach szkoły

– wykonanie remontu boiska sportowego wraz z drenażem

SZKOŁA PODSTAWOWA PIERZCHÓW:

-przystosowanie części mieszkalnej do potrzeb szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA WINIARY:

-wymiana pieca centralnego ogrzewania i modernizacja kotłowni

SZKOŁA PODSTAWOWA WIATOWICE:

– remont kotłowni i roboty ogólnobudowlane – przy fundamentach

SZKOŁA PODSTAWOWA ZRĘCZYCE:

-wymiana wewnętrznej sieci internetowej     

SZKOŁA MUZYCZNA GDÓW:

-monitoring wizyjny i domofon 

-malowanie korytarzy

 

Nowy chodnik na ul. Bocheńskiej

Przy ul. Bocheńskiej w Gdowie wybudowano nowy chodnik od ul. Cegielnianej w kierunku Rynku do istniejącego chodnika za potokiem Ruda (po stronie Zespołu Szkół). Jest to jedno z zadań współfinansowanych z funduszy pozyskanych przez Gminę Gdów z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Trwa budowa żłobka i przedszkola

W ramach rozpoczętego kilka tygodni temu zadania zaplanowano powstanie budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na żłobek i przedszkole wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., grzewcza z kotłownią gazową, gazowa, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja oraz elektryczna), wewnętrzną linią energii elektrycznej, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i kanalizacją deszczową oraz utwardzeniami dojścia i dojazdu, ogrodzeniem, przyłączem wody i kanalizacji . Zaprojektowany budynek będzie obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym.

Zakres prac do wykonania w tym roku obejmuje wykonanie wszystkich robót tzw. „pod klucz” parteru, gdzie zlokalizowany będzie żłobek. Efektem realizacji dofinansowanego zadania będzie utworzenie 58 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Termin realizacji tych prac wyznaczono na czwarty kwartał 2021 roku.

Wartość tegorocznych robót to 4 369 999,98zł. Inwestycja współfinansowana jest z funduszy pozyskanych przez Gminę Gdów z programu „Maluch+” w wysokości 1 914 000zł. Natomiast w 2022 roku na poddaszu budynku zostaną wykończone i oddane do użytku 4 sale zabaw dla 60 – 70 przedszkolaków.

źródło: gdow.pl

zdj. Mój Gdów, gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content