Remiza w Cichawie poświęcona oraz oddana do użytku

Na mapie Cichawy pojawił się nowy budynek strażnicy, który w sobotę 25 czerwca 2022 r. uroczyście poświęcono oraz oddano do użytku. Budynek o powierzchni użytkowej 485,24 m2 , kubaturze – 2 867,72 m3, funkcjonalnie podzielony jest na dwie części. Jedna z nich przeznaczona jest dla Ochotniczej Straży Pożarnej a druga dla Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańców wsi.

Uroczystość poświęcenia zgromadziła władze samorządowe, radnych, mieszkańców Cichawy  oraz zaproszonych gości. Poświęcenia budynku dokonał proboszcz niegowickiej parafii Janusz Łomzik.  Wstęgę przecięli uroczyście: Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gdów Jan Zawała, wieloletni sołtys Cichawy a jednocześnie radny Gminy Gdów – Krzysztof Chyrc,  Przewodnicząca KGW Cichawa Zofia Dobosz, Prezes OSP Cichawa Józef Lisowski oraz Naczelnik tut. OSP Stefan Niedziela. Gospodarz gminy podziękował osobom zasłużonym dla rozwoju sołectwa Cichawa, m.in. Franciszkowi Kołosie – byłemu sołtysowi wsi Cichawa i obecnemu Krzysztofowi Chyrcowi. Wśród wyróżnionych osób znalazła się również pani Danuta Mętel która prowadziła przez ponad 45 lat świetlicę, podziękowania oraz upominek wspólnie z Gospodarzem wręczyła Dyrektor Centrum Kultury. Nie mogło zabraknąć przemówień okolicznościowych oraz wpisów do księgi pamiątkowej. Na zakończenie organizatorzy zaprosili na grochówkę oraz  słodki poczęstunek. Jak na otwarcie remizy przystało, otwarciu towarzyszyła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gdów a na zakończenie –  zabawa z  zespołem „Arizona”.

Dokumentacja projektowa na budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cichawie wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, gazową oraz elektryczną), wewnętrznymi liniami zalicznikowymi energii elektrycznej, dwoma szczelnymi zbiornikami na nieczystości ciekłe wraz z instalacjami kanalizacyjnymi, utwardzeniem dojścia i dojazdu , miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz  rozbiórką istniejącego  budynku nieużytkowego i fundamentów na działce nr 662/1 położonej w Cichawie) została wykonana w 2018r. Zmiany dokumentacji projektowej dokonano w 2019r.  Przedsięwzięcie zostało wykonane w dwóch etapach w latach od 2018 do 2021 r.

Pierwszy etap obejmował wybudowanie budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cichawie wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, gazową oraz elektryczną), wewnętrzne linie zalicznikowe energii elektrycznej, dwa szczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe wraz z instalacjami kanalizacyjnymi, rozbiórka istniejącego budynku nieużytkowego oraz fundamentów. Wykonawcą pierwszego etapu było Konsorcjum firm: Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna jako LIDER konsorcjum z siedzibą: Nieznanowice 50, 32-420 Gdów i PARTNER konsorcjum: INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów. Pierwszy etap został zrealizowany w terminie od 19.11.2018 r do 24.03.2021 r. W drugim etapie zostało wykonane zagospodarowanie terenu przed budynkiem, polegające na wykonaniu wjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 662/1 , utwardzeniu  dojazdu i dojścia do budynku, wykonaniu miejsc postojowych, niwelacji terenu,  wykonaniu oświetlenia zewnętrznego wzdłuż dojazdu do budynku. Wykonawcą tego etapu był Pan Wiesław Szostak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Robót Ziemnych Szostak Wiesław z siedzibą: Marszowice 71, 32- 420 Gdów. Roboty zostały wykonane w terminie 09.08.2021r do 05.11.2021r.

Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 2 989 574,67 zł.

Życzymy, by nowa siedziba KGW i OSP jak najlepiej służyła lokalnej społeczności.

Więcej zdjęć z uroczystości można zobaczyć  TUTAJ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: „Mój Gdów”.

Źródło info: Gmina Gdów. 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content