Reklamy na drzewach i słupach – walka z wiatrakami?

„Naprawa telewizorów”, „Kury nioski”, „Sprzedaż drewna kominkowego”… – to tylko przykładowe treści ogłoszeń, które klejone są na drzewach, słupach czy przestankach autobusowych na terenie naszej Gminy. Są osoby, które próbują walczyć z tym procederem, jednak w większości przypadków jest to przysłowiowa ,,walka z wiatrakami”, gdyż zerwane ogłoszenia wracają ponownie w niedługim czasie. Słupy, konary drzew i wiaty przystankowe są po prostu traktowane przez niektórych za najlepsze nośniki przekazu.

Szanowni autorzy ogłoszeń! W naszych sołectwach naprawdę nie brakuje tablic informacyjnych przeznaczonych na tego typu ogłoszenia. Nie zaśmiecajmy bezmyślnie przestrzeni publicznej i dbajmy o estetykę naszych ulic, gdyż to tylko świadczy o nas – mieszkańcach. Bo jak mówi przysłowie – jaki pan, taki kram!

Na koniec przypominamy, że zgodnie z art. 63a kodeksu wykroczeń, każdy kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez wymaganej zgody właściciela lub zarządcy budynku, ogrodzenia, latarni itp., podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Wobec takiej osoby można również orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1.500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

[Not a valid template]

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content