Regulamin Lokalnej Giełdy Pracy

 1. Ogłoszenia do zamieszczenia na Lokalnej Giełdzie Pracy na portalu Mój Gdów należy przesłać na adres: redakcja@mojgdow.pl. Ogłoszenia nadesłane na inny adres mailowy mogą nie zostać zamieszczone.
 2. Ogłoszenie są publikowane nieodpłatnie.
 3. Emisja nadesłanych ogłoszeń rozpocznie się najpóźniej 2 dni robocze od momentu dostarczenia ogłoszenia do redakcji.
 4. Ogłoszenia będą usuwane z portalu po upływie minimum 30 dni lub na wniosek zgłaszającego.
 5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji zamieszczonych w ogłoszeniach.
 6. Ogłoszenia powinny dotyczyć możliwości zatrudnienia lub stażu/praktyk na terenie gminy Gdów lub w jej okolicach.
 7. Podanie w treści ogłoszenia danych, takich jak : nazwa firmy, imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów i numerów komunikatorów internetowych, jest dobrowolne.
 8. Portal nie uczestniczy w zawieranych transakcjach, ani nie udziela informacji na temat ogłoszeń.
 9. Ogłoszenia nie mogą dotyczyć chęci podjęcia pracy. Ogłoszenia mogą być zgłaszane tylko przez pracodawców.
 10. W okresie emisji ogłoszenia zgłaszający nie może modyfikować treści.
 11. Przesłanie ogłoszenia do publikacji jest równoznaczne, z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo do nie publikowania ogłoszeń niezgodnych z prawem w zakresie przedmiotu ogłoszenia.


Skip to content