Regulamin Konkursów

 

  1. Konkursy są organizowane przez portal Mój Gdów lub we współpracy ze sponsorem nagród konkursowych.
  2. O wyborze zwycięzcy konkursów decyduje wybrane jury spośród pracowników redakcji Mój Gdów i przedstawicieli firm sponsorujących nagrody. Jury wybiera zwycięzcę w oparciu o podane w zadaniu konkursowym kryteria.
  3. Przesłanie odpowiedzi, zdjęć, filmów oznacza wyrażenie zgody, na publikację ich w ramach portalu Mój Gdów, portal dla mieszkańców Gdowa i okolic .
  4. Uczestnik konkursu potwierdza, że nadesłane odpowiedzi (zdjęcia, filmy) są jego autorstwa. Redakcja portalu nie odpowiada za naruszenie przez uczestnika konkursu praw autorskich do nadesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe.
  5. Zgłaszający zdjęcia lub filmy na konkurs oświadcza, że ma prawo do dysponowania nimi i ma zgodę osób występujących na materiałach do publikacji ich wizerunku.
  6. Redakcja strony Mój Gdów, zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych przez siebie odpowiedzi, zdjęć, filmów.
  7. W nadesłanych pracach nie mogą pojawiać się treści obraźliwe, wulgaryzmy oraz naruszające dobre imię innych osób.
  8. Udział w konkursach jest tożsame z zapoznaniem się z Regulaminem Konkursów

Skip to content