Regulamin Kącika Kulinarnego

  1. Kącik Kulinarny jest podstroną portalu Mój Gdów. Przesłanie przepisu kulinarnego wraz ze zdjęciem potrawy oznacza wyrażenie zgody, na publikację go w ramach portalu Mój Gdów, portal dla mieszkańców Gdowa i okolic .
  2. Publikacja nadesłanych przepisów wraz ze zdjęciami jest nieodpłatna.
  3. Zgłaszający przepis ma obowiązek podać źródło pochodzenia przepisu lub zaznaczenia, że jest to opracowanie własne. Redakcja portalu nie odpowiada za naruszenie przez zgłaszającego praw autorskich do nadesłanego przepisu.
  4. Zgłaszający przepis oświadcza, że ma prawo do dysponowania nadesłanym zdjęciem.
  5. Redakcja strony Mój Gdów, zastrzega sobie prawo do opublikowania tylko wybranych przepisów i zdjęć, bez podawania przyczyn odmowy publikacji.
  6. W nadesłanych pracach nie mogą pojawiać się treści obraźliwe, wulgaryzmy oraz naruszające dobre imię innych osób.
  7. Nadesłanie pracy jest tożsame z zapoznaniem się z Regulaminem Kącika Kulinarnego.

Skip to content